Psychiater (tijdelijk) Infants/FACT/LVB/Zaltbommel

Wil jij net als ons top psychiatrische zorg bieden aan onze kinderen en jongeren in een ontwikkelgerichte werkomgeving? Lees dan snel verder!

Waar ga je werken: Herlaarhof biedt specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische problematiek, die stagneren in hun ontwikkeling. Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben te maken met ernstige psychische problematiek met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Wij zetten ons, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Lukt het voorkomen van klachten niet? Dan bieden we snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling. Alles met als inzet; zo optimaal mogelijk herstel en participatie van het kind.                                                                                Onze behandelingen, zowel klinisch als ambulant en vormgegeven door onze multidisciplinaire teams, richten zich onder meer op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechting, persoonlijkheidsstoornissen, infant mental health en licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Herlaarhof heeft een gerenommeerde opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gekoppeld aan de A-opleiding van Reinier van Arkel. Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Omdat kinderen en jongeren in onze visie het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp kunnen ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. We hebben locaties in: Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch en Waalwijk.

De specifieke teams binnen Herlaarhof waarin je zal worden ingezet bepalen we graag in overleg. We hebben per april tot eind september 2022 tijdelijke vacatureruimte in de volgende teams:

Infants: Het programma Infants is er voor jonge kinderen van 0 tot 5 jaar met ontwikkelingsproblemen en hun ouders die zich zorgen maken om hun kind. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan; slaap, eet of angstproblematiek. Kinderen die te vroeg geboren zijn of die te maken hebben gehad met een traumatische gebeurtenis, of een andere stressvolle gebeurtenis, kunnen ook bij ons terecht.

FACT Jeugd: Het gecertificeerde FACT Jeugdteam is er voor jongeren tot 22 jaar met complexe problemen in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierij. De problemen kunnen spelen op meerdere gebie­den: in het gezin, op school, in het werk of in contact met anderen. Bij deze jon­geren is eigenlijk altijd sprake van psychiatrische problematiek in combinatie met ver­slaving, agressie en criminaliteit.

Licht Verstandelijke Beperking (LVB): Je mag werken met de leukste doelgroep die er is! Kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar waarbij naast psychiatrische problematiek ook sprake is van een licht verstandelijke beperking. Een doelgroep die je hart zal stelen! In een multidisciplinaire setting geven we de zorg, behandeling & diagnostiek vorm tot een op het kind/de jongere en zijn systeem aangepaste aanpak. Daarbij wordt als dat nodig is outreachend gewerkt. Ook als je geen ervaring met deze doelgroep hebt, nodigen we je uit te reageren. Je komt in een ervaren team, waarin ruimte is om te leren.

Zaltbommel: op de polikliniek in Zaltbommel bieden we advies, behandeling en therapie aan kinderen en jeugdigen. De polikliniek richt zich onder andere op kinderen en jeugdigen die problemen ervaren met: ADHD, autisme en angst en stemmingsproblematiek. De polikliniek maakt onderdeel uit van Herlaarhof. 

Waarom wil jij werken als psychiater bij Herlaarhof? Reinier van Arkel biedt naast een uitdagende, veeleisende werkomgeving ook volop kansen om te werken aan je ontwikkeling! Hiervoor kennen we voor psychiaters die ons in loondienst komen versterken onder meer ons: Fellow & Partnership!

Fellow en partnership
Reinier van Arkel investeert in – beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Omdat we erin geloven dat deze investeringen bijdragen aan het werkplezier van onze psychiaters en de kwaliteit van onze cliëntenzorg. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren psychiaters een partnership.

Fellowship
Het fellowship is gericht op psychiaters in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het (verder) ontwikkelen van medisch leiderschap en de (nadere) kennismaking met de organisatie. Voor een groep jonge psychiaters organiseren we kennissessies (onder andere een uitgebreide cursus beleidspsychiatrie), ontmoetingen met de Raad van Bestuur en directies van de zorgeenheden, meeloopdagen en supervisie. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert als persoonlijk mentor. We bieden het fellowship aan jonge psychiaters die minimaal drie jaar bij ons in dienst willen treden.

Partnership
Voor psychiaters met meer werkervaring is er het partnership. De invulling hiervan bepalen we graag samen met jou. Inhoudelijk kan er voor een eigen accent worden gekozen dat aansluit bij de ambities van Reinier van Arkel. Te denken valt bijvoorbeeld aan verdieping of wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied of het behalen van een aantekening als psychotherapeut of opleider. Het partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Meer weten: Nathalie Wils, directeur Behandelzaken & kinder- en jeugdpsychiater vertelt je graag meer over het werken als psychiater binnen Herlaarhof. Ze is bereikbaar op telefoonnummer: 073-6585350.

Solliciteren: We hebben (tijdelijke) vacatureruimte in diverse teams en stellen graag in overleg een passend takenpakket samen. Reageer ook vooral als je interesse hebt in 1 van bovenstaand beschreven teams/doelgroepen.                                                                                                                                    Solliciteren kan door middel van het insturen van je CV en (korte) motivatie via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! We hopen je snel te spreken!