VIOS Herlaarhof Kind en Jeugd GGZ (opleidingsplaats verpleegkundig specialist GGZ)

Ben jij HBO-verpleegkundige met ambitie je verder te ontwikkelen binnen de GGZ? Dan heeft Herlaarhof bij Reinier van Arkel je veel moois te bieden!

Opleiding tot verpleegkundig specialist
Herlaarhof (Reinier van Arkel) heeft jarenlange ervaring in het opleiden van verpleegkundig specialisten GGZ en biedt een praktijkopleiding van hoge kwaliteit.
In 2019 is onze opleiding officieel gevisiteerd met een uitmuntend resultaat en daar zijn we trots op!

Wij werken samen met de opleiding Master Advanced Nursing Practice-GGZ van de Hogeschool Utrecht (HU).
Gedurende je opleiding doorloop je in twee jaar een inspirerende, complete masteropleiding die je een nieuwe kijk geeft op de gezondheidszorg.

De opleiding start jaarlijks in september. Een VIOS (verpleegkundige in opleiding tot specialist) volgt wekelijks onderwijs aan de HU en leert en werkt binnen de eigen opleidingsplaats bij Reinier van Arkel. Binnen een op maat gemaakt praktijkleertraject ontwikkel jij naast de generieke competenties van de VS GGZ jouw expertise.
Inspirerende praktijkbegeleiders dagen je uit verder te kijken. Je wordt in je opleiding begeleid door zowel een VS GGZ als een psychiater zodat jij leert om optimaal medische en verpleegkundige zorg te integreren ten behoeve van het herstel van jouw cliënt. 
We hebben aandacht voor jouw persoonlijke leerdoelen en ambities. Wij bieden zowel SGGZ als BGGZ aan verschillende doelgroepen. Je kan hier dus aan de slag met een doelgroep waarmee jij bijzondere affiniteit hebt.
Je staat nooit alleen want als VIOS maak je onderdeel uit van een sterke opleidingsgroep. Wij hebben per jaar maar liefst 10 VIOS in opleiding, die ook in groepsverband leren en elkaar steunen in het leerproces.
De vergoeding van je studiekosten is aantrekkelijk en je krijgt als VIOS de kans een mooie studiereis te maken in het kader van je internationaliseringsopdracht. Vanwege de coronacrisis geven we hier op dit moment een andere passende invulling aan.

En als je dan na twee jaar hard studeren je opleiding met succes afrondt?
Dan kun je natuurlijk rekenen op een mooie baan waarin je je in de volste breedte van het beroep van VS GGZ kan ontplooien.

Als afgestudeerd Verpleegkundig Specialist GGZ bij Reinier van Arkel werk je als regiebehandelaar in de specialistische- of Basis-GGZ. Taakherschikking en klinisch leiderschap zijn belangrijke onderdelen van de functie die goed verankerd zijn in het multidisciplinaire team. Je hebt een leidende rol bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg en levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van onze zorg en behandeling. Je coacht professionals en teams en op het gebied van innovatie ben jij een voortrekker. Je bent betrokken bij het opleiden van collega’s en krijgt ruimte voor het doen van wetenschappelijk (promotie)onderzoek binnen onze onderzoekslijnen. Om je door te blijven ontwikkelen worden intern diverse scholingen aangeboden. Binnen onze vakgroep VS GGZ wordt intervisie georganiseerd en je beschikt bovendien over een jaarlijks opleidingsbudget.

Voor meer informatie over de MANP-GGZ waarmee wij samenwerken zie https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/master-advanced-nursing-practice-duaal .

Waar je werkt
Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS) ben jij verbonden aan Herlaarhof Kinder & Jeugd psychiatrie. Herlaarhof is het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die (complexe) problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten. Kinderen / jongeren die bij Herlaarhof in behandeling komen, hebben bijvoorbeeld veel last van: onzeker en/of angstig zijn, in de war zijn, druk en/of agressief zijn, depressief en/of verdrietig zijn, concentratie- en/of aandachtsproblemen, eet- en/of slaapproblemen en tics en/of dwanghandelingen. Herlaarhof doet onderzoek en kijkt naar wat de oorzaak van de problemen kan zijn: bijvoorbeeld autisme, ADHD, een trauma of depressie? Tijdens de behandeling kijken we samen met het kind of de jongere, de ouders en eventueel de school hoe we het beste kunnen helpen.

Hoe ziet jouw rol als VIOS eruit?
We geven graag samen vorm aan jouw rol! Samen beslissen we op basis van je persoonlijke doelstellingen en leerpunten en je wensen voor de toekomst, binnen welke teams van Herlaarhof je je opleiding volgt. Als VIOS werk jij onder begeleiding en supervisie van een verpleegkundig specialist (die ook een uitvoerende rol heeft binnen Herlaarhof). Herlaarhof heeft mogelijkheden om op te leiden in Veldhoven, Helmond, Oss en Vught. In Vught is er ook een klinische setting en er is een FACT-team. Daarnaast zijn we volop bezig met het ontwikkelen van outreachende (spoed)zorg en consultatie. Als verpleegkundig specialist (in opleiding) heb je de mogelijkheid om meer generalistisch ervaring op te doen, maar kun je ook kiezen om al meer te specialiseren. Onder andere op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en netwerkpsychiatrie willen we inhoudelijk stevig doorontwikkelen. Op het gebied van trauma en infants staan al mooie zorgconcepten ingebed in het netwerk.

Wat heeft Herlaarhof jou als VIOS te bieden?
Herlaarhof is voor VIOS een mooie opleidingsplaats waarbinnen je competenties van een verpleegkundig specialist GGZ kan ontwikkelen. Je leert te werken als zelfstandig behandelaar en regiebehandelaar. Je werkt in een multidisciplinair teamverband, ontwikkelt competenties voor diagnostiek en behandeling, zowel op verpleegkundig gebied als op medisch deelgebied. Je krijgt de kans om direct betrokken te zijn bij het ontwikkelen en implementeren van kwaliteit van zorg, innovatie en professionalisering van je beroep. Als VIOS leer je om tijdens jouw betrokkenheid in het project leiderschap te tonen. Binnen Herlaarhof werk je als VIOS samen met cliënten, naastbetrokkenen, andere zorgprofessionals, maar leer je ook om samen te werken met management en directie in het kader van projectmanagement. Er zijn genoeg mogelijkheden om aan de slag te gaan met de competentie onderwijzen en opleiden, doordat je collega’s gaat begeleiden, coachen en scholen. Je kan aansluiten bij al lopend wetenschappelijk onderzoek of zelf nieuw onderzoek starten.

Werken bij Reinier van Arkel

Herlaarhof maakt onderdeel uit van Reinier van Arkel. Reinier van Arkel is de specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn er voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Om onze cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden, werken wij vanuit de kernwaarden; betrokken, bevlogen en betrouwbaar. Onze hoogopgeleide zorgprofessionals zetten zich elke dag weer in om dit te waarborgen en daar kan jij een bijdrage aan leveren!

De koers van Reinier van Arkel voor de komende jaren luidt:
Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun naasten. Men biedt hoge kwaliteit van zorg, wat een combinatie is van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies, door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goede professionals. Reinier van Arkel biedt niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns specialistische zorg, maar neemt ook de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ernstige psychiatrische aandoeningen. En omdat Reinier van Arkel dat niet alleen kan, doen we dit samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverbanden met andere belangrijke partners. Wij blijven onze kwaliteit van zorg steeds ontwikkelen, zo zijn we sinds 1 januari gaan werken in zorgnetwerken. Dit houdt in dat onze teams per regio verdeeld zijn en daarmee de communicatielijnen korter worden. Ons doel is de benodigde zorg zo dicht mogelijk naar de cliënt toe te brengen, want herstellen doe je thuis.

Reinier Academie
Reinier van Arkel heeft een rijke opleidingstraditie met (specialistische) opleidingen voor de verpleegkundige, medische, psychologische en sociaal-agogische discipline. De Reinier Academie verzorgt alle opleidingen, bijscholingen en initieert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie.

Wat vragen we van je

  • Je bent verpleegkundige geregistreerd in het beroepsregister, artikel 3 wet BIG. Je bent in het bezit van een getuigschrift HBO-Verpleegkundige (bachelor degree) en je hebt minimaal twee jaar recente werkervaring in de GGZ.
  • De volgende eigenschappen kenmerken jou: 
  • Je bent ambitieus, nieuwsgierig, gedreven en succesvol als HBO-verpleegkundige in de GGZ;
  • Je bent enthousiast, je hebt overtuigingskracht en een pioniersgeest;
  • Je beschikt over doorzettingsvermogen en interesse in wetenschappelijk onderzoek
  • Je hebt een kritische houding ten aanzien van je eigen functioneren;
  • Je hebt beheersing van de Engelse taal;
  • Voor de toelatingseisen voor de opleiding zie: https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/master-advanced-nursing-practice-duaal

Wat bieden we je
Wij bieden je als VIOS een uitstekend leerklimaat. Bij Reinier van Arkel werken gedreven professionals die jou als ambitieuze verpleegkundige in opleiding tot VS GGZ graag verwelkomen.

Werktijden: De werktijden zijn in overleg met de leidinggevende en de opleider. De vaste lesdag bij Hogeschool Utrecht is op dinsdag. Dienstverband: Wij bieden een leer/arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding gedurende 36 uur. De uren worden verdeeld over cliëntencontacten, overig praktijkleren en studietijd. Een VIOS is voor de duur van de opleiding in dienst van de Reinier Academie. Salaris: Conform cao GGZ minimaal aanloopschaal 54.

Wat kun je verwachten nadat je hebt gesolliciteerd?
Je wordt uitgenodigd voor een gesprek in de tweede helft van april. In dit gesprek geef je een persoonlijke pitch. Je krijgt tevens vooraf een opdracht gericht op Evidence Based Practice die in het gesprek aan de orde komt. Het gesprek richt zich op de geschiktheid voor de opleiding en het beroep en natuurlijk op jouw persoonlijke leerbehoeften. Na de sollicitatieprocedure binnen Reinier van Arkel worden geselecteerde kandidaten voorgedragen aan de Hogeschool Utrecht. De HU geeft de definitieve toewijzing van de opleidingsplaats.

Meer informatie: Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure en de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ kun je contact opnemen met Virginie van Boven, Opleider VS GGZ via v.van.boven@reiniervanarkel.nl.

Solliciteren: Interesse? Solliciteer dan nu via de: “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Je hebt tot 25 mei de tijd om te solliciteren.

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader werving en selectie.