Kinder en jeugdpsychiater Oss/Vught (Herlaarhof)

Wil jij net als ons top psychiatrische zorg bieden aan onze kinderen en jongeren in een ontwikkelgerichte werkomgeving? Lees dan snel verder!

Waar ga je werken?

We zoeken een ondernemende, flexibele psychiater die onze poliklinieken in Oss en Vught komt versterken! Binnen de functie is inzet op de polikliniek in Oss een vereiste, waar gewenst kan dit worden gecombineerd met inzet in Vught. In onderling overleg bepalen we graag het gewenste aantal uren en het precieze takenpakket.  

Op de polikliniek in Oss werken 13 medewerkers. Het is een klein en betrokken team dat intensief samenwerkt. Poli Oss biedt diagnostiek en behandeling aan (jonge) kinderen en jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Wij richten ons onder andere op ontwikkelingsproblematiek, IMH-zorg, comorbide leerproblematiek, trauma & hechting en angst & stemmingsproblematiek. We doen dit met een kleinschalig, zelforganiserend en multidisciplinair team; en werken hierin zoveel als mogelijk systemisch en vanuit de herstelvisie. Hierin onderhouden we ook nauwe banden met ketenpartners (bijvoorbeeld GGZ Oost Brabant en de gemeente). In Vught is de “hoofdlocatie” van Herlaarhof gevestigd, hier zijn diverse poliklinische teams gevestigd. 

De poliklinieken in Oss en Vught maken onderdeel uit van Herlaarhof. Herlaarhof biedt specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische problematiek, die stagneren in hun ontwikkeling. Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben te maken met ernstige psychische problematiek met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Wij zetten ons, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Lukt het voorkomen van klachten niet? Dan bieden we snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling. Alles met als inzet; zo optimaal mogelijk herstel en participatie van het kind. 

Onze behandelingen, zowel klinisch als ambulant en vormgegeven door onze multidisciplinaire teams, richten zich onder meer op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechting, persoonlijkheidsstoornissen, infant mental health en licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Herlaarhof heeft een gerenommeerde opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gekoppeld aan de A-opleiding van Reinier van Arkel. Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Omdat kinderen en jongeren in onze visie het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp kunnen ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. We hebben locaties in: Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch en Waalwijk.

Profielschets

Als psychiater kan je takenpakket onder andere bestaan uit het bieden van poliklinische zorg en behandeling aan onze complexe doelgroep. Herken jij jezelf terug in de volgende profielschets?

  • Je bent ondernemend, flexibel en breed inzetbaar.
  • Je werkt graag samen.
  • Je hecht waarde aan het leveren van de beste kwaliteit.
  • Je wilt deel uitmaken van een Top GGZ organisatie die een onderscheidende rol vervult in de regio op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.
  • Je hebt een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werk- en leerklimaat (waaronder het geven van supervisie aan a(n)ios en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek).

Dan gaan wij graag met je in gesprek!

Wat kunnen wij je bieden?

Bij Reinier van Arkel werken mensen die blij zijn met jou als collega! Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Verder bieden we je onder meer het volgende:

  • Salaris: arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig cao-ggz – AMS.
  • Werktijden: het aantal uren bepalen we graag in overleg. 
  • Dienstverband: het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Waarom wil jij werken als psychiater bij Herlaarhof? Reinier van Arkel biedt naast een uitdagende, veeleisende werkomgeving ook volop kansen om te werken aan je ontwikkeling! Hiervoor kennen we voor psychiaters onder meer ons: Fellow & Partnership!

Fellow en partnership
Reinier van Arkel investeert in – beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Omdat we erin geloven dat deze investeringen bijdragen aan het werkplezier van onze psychiaters en de kwaliteit van onze cliëntenzorg. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren psychiaters een partnership.

Fellowship
Het fellowship is gericht op psychiaters in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het (verder) ontwikkelen van medisch leiderschap en de (nadere) kennismaking met de organisatie. Voor een groep jonge psychiaters organiseren we kennissessies (onder andere een uitgebreide cursus beleidspsychiatrie), ontmoetingen met de Raad van Bestuur en directies van de zorgeenheden, meeloopdagen en supervisie. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert als persoonlijk mentor. We bieden het fellowship aan jonge psychiaters die minimaal drie jaar bij ons in dienst willen treden.

Partnership
Voor psychiaters met meer werkervaring is er het partnership. De invulling hiervan bepalen we graag samen met jou. Inhoudelijk kan er voor een eigen accent worden gekozen dat aansluit bij de ambities van Reinier van Arkel. Te denken valt bijvoorbeeld aan verdieping of wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied of het behalen van een aantekening als psychotherapeut of opleider. Het partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Meer weten en solliciteren:

Meer weten: Nathalie Wils, directeur Behandelzaken & kinder- en jeugdpsychiater vertelt je graag meer over het werken als psychiater binnen Herlaarhof. Ze is bereikbaar op telefoonnummer: 073-6585350.

Solliciteren: Interesse? Leuk om te horen! We hebben vacatureruimte in diverse teams en stellen graag samen een passend takenpakket op. Solliciteer bij interesse via de “solliciteer hier” button! We verheugen ons erop om binnenkort kennis te maken onder het genot van een Bossche bol!

Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.