Ervaringsdeskundige Regioteam Meijerij

Grijp jij als ervaringsdeskundige de kans om mee te bouwen aan herstelondersteunende netwerkzorg binnen regioteam Meijerij?

“We zijn er om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat kunnen we niet alleen. Daarom netwerkzorg”. Dit is de collectieve ambitie van Reinier van Arkel, hier staan we voor en gaan we voor.
Om deze ambitie te realiseren bouwen we door aan de sterke regionale zorgnetwerken van Reinier in de Wijk en bewegen we in 2023 van specialistische poliklinische teams naar regioteams en zorgclusters.

Waar je werkt

De positie ontstaat binnen het nieuwe regioteam Meijerij. Dit regioteam richt zich met zorg en behandeling op de gemeenten Sint-Michielsgestel, Schijndel en Boxtel.

Regioteams: de voordeur van Reinier van Arkel

De voordeur van Reinier van Arkel staat voortaan in de regio. De regioteams hebben als missie: “Vanuit een brede blik en gelijkwaardige verbinding samen het verschil maken voor onze cliënten”. Dat betekent dat het de professionals in de regioteams zijn die bij de cliënt betrokken zijn vanaf de eerste fase van de behandeling. De hulpvraag van de cliënt is leidend; het herstelgerichte behandelaanbod van de regioteams sluit hierop naadloos aan. Het netwerk van Reinier van Arkel en dat van de cliënt worden ingeschakeld om het herstel te bevorderen. De cliënt kan vanaf de intake direct met zijn hulpvraag aan de slag door de inzet van blended/online behandelmodules, een balansgroep en ander groepsaanbod. Zo geven we samen snel de nodige aandacht, zorgen we voor tijdige, kundige diagnostiek en richten we ons samen met de cliënt en zijn/haar naasten op het vormgeven van het beoogde herstel. Hierin werken de regioteams nauw samen met de herstelacademie, andere netwerkpartners en waar nodig de collega’s uit de zorgclusters en/of klinieken.

Wat je doet

Met jouw ervaringskennis en –deskundigheid draag jij op professionele wijze bij aan de ontwikkeling van cliënten, zodat zij vanuit eigen regie stappen kunnen zetten in hun herstelproces. Daarnaast draag je met jouw positief kritische blik bij aan de implementatie van herstel ondersteunende zorg binnen je team en de organisatie. Je bent een belangrijke verbinding tussen cliënt, netwerkpartners en je team: een bruggenbouwer. Ook ga je het gesprek aan met je collega’s als het gaat over herstel ondersteunende taal, stigmatisering en omgang met cliënten.

Jij zet jouw eigen ervaringen in voor onze cliënten. Jij kunt je door deze kennis uitstekend verbinden met je cliënt, want je professionaliteit en kwetsbaarheid zijn heel goed in balans. Je bent een bruggenbouwer en werkt resultaatgericht aan herstelondersteuning. Wanneer je weerstand ervaart, ga je hier op een creatieve manier mee om.

Concreet kan je denken aan de volgende taken:

  • Je geeft herstelgerichte ondersteuning aan cliënten, zowel individueel als in een groep.
  • Je geeft mede uitvoering aan het opgestelde behandelplan en draagt bij aan de bijstelling daarvan.
  • Het uitdragen van herstelondersteunende zorg binnen het team door deelname aan de verschillende multidisciplinaire werkoverleggen.
  • Samen met collega ervaringsdeskundigen ben je ambassadeur voor ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg binnen de organisatie. Samen lever je een bijdrage aan de verdere profilering van ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel. 
  • Je draagt bij aan de (door-)ontwikkeling van het team.

Wie zoeken we

Voor onze regioteams zijn we op zoek naar kundige, enthousiaste professionals die de overtuiging delen dat herstelgericht werken en regionale (netwerk)samenwerking leiden tot de beste zorg aan cliënten. Beschik jij over de bevlogenheid om samen met ons verder te bouwen aan de best mogelijke herstelondersteunende zorg en netwerkpsychiatrie?

We starten graag met professionals die zich herkennen in de volgende kernwaarden en eigenschappen:

• Je stelt de cliënt en het netwerk centraal en hebt een transdiagnostische blik;

• Je werkt graag vanuit de principes van positieve gezondheid;

• Je draagt graag bij aan een inspirerend werk- en leerklimaat en hoge kwaliteit van zorg;

• Je voelt jezelf een pionier, bent vernieuwend, initiatiefrijk en breed inzetbaar;

• Je krijgt energie van samenwerking en draagt dat ook uit naar anderen, je bent verbindend in je communicatie.

Voor deze functie is het van belang dat je voldoet aan het volgende profiel:

  • Je beschikt over een afgeronde relevante zorg-, of welzijnsopleiding op hbo-niveau (Conoberoep) of een BIG registratie.
  • Jij hebt een persoonlijke ervaring meegemaakt met ontwrichting, op het gebied van psychiatrische kwetsbaarheid, verslaving of psychosociale klachten.
  • Je weet hoe het is om hiervan te herstellen en je bent goed in staat om op je eigen herstel te reflecteren.
  • Je hebt je ervaringskennis door middel van een afgeronde cursus of opleiding doorontwikkeld naar ervaringsdeskundigheid.

Wat bieden we je

Naast inschaling binnen FWG 45 van de cao-ggz bieden we je vooral autonomie in je werk, een hoge mate van zelforganisatie en de kans om een centrale rol te spelen in de verdere opbouw van een team. In januari 2024 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Regioteams zijn zelforganiserende teams waarin je samen met je collega’s invulling geeft aan hoge kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Hierin waarderen we eigen initiatief en krijg je de ruimte om op je eigen manier te werken.

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers. Om het werken in en met de regioteams een goede start te geven, bieden wij op korte termijn de eerste inspirerende scholingsmodules aan gericht op:

• Werken met de Herstelondersteunende Netwerkintake;

• Werken met Resourcegroepen in het netwerk;

• De samenwerking tussen regioteams, clusterteams en andere teams. Deelnemen aan de geboden scholing ondersteunt je in het werken in of met een regioteam.

Het is zeker ook mogelijk om het werken in een regioteam te combineren met werk in een ander team binnen Reinier van Arkel! Uitgangspunt is dat we jouw werkomgeving graag zo prettig mogelijk voor je maken. Zijn er persoonlijke wensen waarin wij mogelijk een rol kunnen spelen? Laat het ons weten, we gaan hierover graag met je in gesprek.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan door middel van het toesturen van je CV en (korte) motivatie via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! We spreken je graag!

Interesse in de positie en de beweging naar netwerkzorg maar nog vragen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Bel in dat geval met: Paul van Manen (Recruiter), bereikbaar via: 06-20631295.