Ervaringsdeskundige – Intensive Home Treatment (IHT)

Heb jij kennis over herstelondersteunende zorg? Heb jij zelf ervaring met herstel? Wil jij met jouw verhaal onze cliënten inspireren? Ga dan aan de slag als ervaringsdeskundige bij Intensive Home Treatment (IHT)!

In welke omgeving ga je werken?
Reinier van Arkel biedt crisisbehandeling bij mensen thuis, voor mensen die in crisis (dreigen) te raken. Deze vorm van behandelen is bedoeld voor volwassen cliënten die al contact hebben met Reinier van Arkel maar ook voor volwassenen die in een psychiatrische crisis (dreigen te) raken maar nog niet in behandeling zijn. Het gaat om het snel inzetten van behandeling voor een korte periode om te voorkomen dat iemand in crisis raakt of als dat toch gebeurt, deze zo kort mogelijk duurt. Het team dat deze intensieve behandeling levert, heet Intensive Home Treatment-team (IHT). Een IHT-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een psychiater, een psycholoog, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een verpleegkundige en een systeemtherapeut. Meer informatie over IHT vind je op onze website

Wat je doet
Met jouw ervaringskennis en –deskundigheid draag jij op professionele wijze bij aan de ontwikkeling van cliënten, zodat zij vanuit eigen regie stappen kunnen zetten in hun herstelproces. Daarnaast draag je met jouw positief kritische blik bij aan de implementatie van herstel ondersteunende zorg binnen je team en de organisatie. Je bent een belangrijke verbinding tussen cliënt, netwerkpartners en je team: een bruggenbouwer. Ook ga je het gesprek aan met je collega’s als het gaat over herstel ondersteunende taal, stigmatisering en omgang met cliënten.

Jij zet jouw eigen ervaringen in voor onze cliënten. Jij kunt je door deze kennis uitstekend verbinden met je cliënt, want je professionaliteit en kwetsbaarheid zijn heel goed in balans. Je bent een bruggenbouwer en werkt resultaatgericht aan herstelondersteuning. Wanneer je weerstand ervaart, ga je hier op een creatieve manier mee om.

Concreet kan je denken aan de volgende taken:

 • Je geeft herstelgerichte ondersteuning aan cliënten, zowel individueel als in een groep.
 • Je bent actief bezig met het betrekken van familie en naasten in het behandelplan en in verschillende thema-avonden.
 • Je geeft mede uitvoering aan het opgestelde behandelplan en draagt bij aan de bijstelling daarvan.
 • Het uitdragen van herstelondersteunende zorg binnen het team door deelname aan de verschillende multidisciplinaire werkoverleggen.
 • Samen met collega ervaringsdeskundigen ben je ambassadeur voor ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg binnen de organisatie. Samen lever je een bijdrage aan de verdere profilering van ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel. 
 • Je draagt bij aan de (door-)ontwikkeling van het team.

Als ervaringsdeskundige voldoe je aan het volgende profiel:

 • Je beschikt over een afgeronde relevante zorg-, of welzijnsopleiding op hbo-niveau, je kunt hierbij denken aan social work of verpleegkunde. 
 • Jij hebt een persoonlijke ervaring meegemaakt met ontwrichting, op het gebied van psychiatrische kwetsbaarheid, verslaving of psychosociale klachten.
 • Je weet hoe het is om hiervan te herstellen en je bent goed in staat om op je eigen herstel te reflecteren.
 • Je hebt je ervaringskennis door middel van een afgeronde cursus of opleiding doorontwikkeld naar ervaringsdeskundigheid.

Wat kunnen wij je bieden?
Bij Reinier van Arkel werken mensen die blij zijn met jou als collega. Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je. Naast bijeenkomsten, training en intervisie in je eigen team, volg je ook intervisie en themabijeenkomsten met de andere ervaringsdeskundigen vanuit het Herstelpunt van Reinier van Arkel. Hier kun je altijd terecht voor coaching en ondersteuning. Daarnaast:

 • Kan je via FiscFree telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kopen.
 • Zijn jouw werktijden op werkdagen tijdens kantoortijden.
 • Zijn jouw arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 45 (tussen € 2.660 – € 3.606 bruto per maand o.b.v. 36 uur), inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Bieden we je een dienstverband van 24 uur per week voor een jaar met kans op verlenging of omzetting naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 •  

Meer weten en solliciteren
Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met: Max van Malsen (Manager Zorg), bereikbaar op: 06-58714225.
Solliciteren: Jouw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! 

 

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.