Begeleider /sociotherapeut / verpleegkundige (Vught – HIC-Jeugd)

Wil jij op deze uitdagende werkplek als steun en toeverlaat fungeren voor onze kinderen?

Waar je gaat werken

De HIC-afdeling is de gesloten opnameafdeling van Herlaarhof, bestemd voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. HIC staat voor High Intensive Care. Dit betekent dat we jongeren en hun gezin kortdurende, intensieve behandeling aanbieden. Bij deze systemen moet er sprake zijn van een psychiatrische crisis. Ambulant behandelaanbod is hierbij ontoereikend gebleken.

Naast crisisopnames doen wij ook opnames als gastplaatsing voor andere instellingen of opnames in het kader van second opinion, mits er plaats is op de afdeling. Opname op de HIC-afdeling vindt zowel plaats in vrijwillig als gedwongen kader, zoals beschreven in de wet Verplichte GGZ. Het team van HIC-jeugd maakt onderdeel uit van Herlaarhof.  

Herlaarhof, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Herlaarhof is het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek, met 2de en 3de lijns zorg in 120 gemeenten in heel Brabant en vestigingen in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. Met een snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling wordt ingezet op optimaal herstel en participatie van het kind. Behandeling, zowel klinisch als ambulant, richt zich op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechting, persoonlijkheidsstoornissen, infant mental health en licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problemen. Herlaarhof heeft een opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gekoppeld aan de A-opleiding van Reinier van Arkel.

Wat jij doet

Je werkt zelfstandig aan de verzorging, opvoeding en behandeling van de opgenomen kinderen/jeugdigen binnen de kaders van het individuele behandelplan. Op basis van de therapeutische doelstellingen vanuit het behandelplan hanteer je de waarden en normen binnen het leefklimaat van de unit en daarbuiten. Je bent in staat om de-escalerend te werken, gericht op zorgintensieve casussen. Je treedt handelend op bij crisissituaties en calamiteiten. Je bent persoonlijk begeleider (mentor) van enkele kinderen/jeugdigen. Binnen de richtlijnen van het behandelplan heb je contacten met ouders en werk je samen met andere disciplines. Je observeert doelgericht het gedrag van kinderen/jeugdigen en rapporteert hierover met behulp van het elektronische dossier. Via verschillende overlegvormen lever je ook een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van behandelplannen en aan het afdelingsbeleid.

Wat doet de HIC Jeugd?

In een korte tijd (meestal 1 à 2 weken) gaan wij met jongeren en hun systeem intensief aan de slag om gezamenlijk te onderzoeken wat er nodig is voor de jongere om weer naar huis te gaan, met waar nodig ambulante ondersteuning. De interventies op de afdeling zijn erop gericht om handreikingen te doen, die aan het doel om weer thuis te kunnen wonen bijdragen. Omdat er vaak ook sprake is van een systemische crisis die wordt gecompliceerd door psychiatrie, betrekken we het systeem intensief. Er bestaat de mogelijkheid tot rooming-in waarbij (een van de) ouders mee opgenomen worden op de afdeling, om beter zicht te krijgen op interacties tussen ouders en jongere. Hiernaast dragen de observaties tijdens opname bij aan diagnostiek en advies voor verder behandeling, die uiteindelijk elders plaats zal vinden.

Hoe doen we dat?

Naast dat de jongeren op de afdeling meedraaien in een gestructureerd dagprogramma waarbij activiteiten en ontspanning worden afgewisseld, gaan jongeren en hun systeem op de afdeling aan de slag met individuele doelen. Middelen om deze doelen te bereiken zijn;

 • Psycho-educatie;
 • Opstellen van signaleringsplan en een genogram;
 • Individuele gesprekken met groepsleiding;
 • Gesprekken met systeemtherapeut;
 • Medicatie;
 • Psychiatrisch onderzoek;
 • Wekelijks evaluatiegesprek;
 • Oefenmomenten op de afdeling en thuis.

Wat vragen wij?

 • HBO-V, SPH, Pedagogiek, eventueel aangevuld met vervolgcursussen op het gebied van Kinder- en jeugdpsychiatrie;
 • Je beschikt over een BIG en/of SKJ-registratie;
 • Affiniteit met de doelgroep, werkervaring in de (kind- en jeugd) psychiatrie of in de jeugdzorg is een pre;
 • Zowel zelfstandig als teamgericht kunnen werken;
 • Vraaggericht, methodisch en resultaatgericht kunnen werken;
 • Bereidheid tot inzet op andere units in de kliniek.

Wat kunnen wij je bieden?

 • Inschaling binnen FWG 45 van de cao GGZ (€2660-€3606);
 • Daarnaast een situationele toeslag ter hoogte van 10% naar rato van het dienstverband op je overeengekomen bruto salaris;
 • Je krijgt een dienstverband voor bepaalde tijd waarbij we het aantal uren graag in overleg met je bepalen (werktijden liggen binnen het dienstenpallet van de 24-uurs zorg); bij wederwijdse tevredenheid zal je contract worden omgezet naar onbepaalde tijd;
 • Inzet op de HIC-J in combinatie met inzet op de Medium Care behoort ook tot de mogelijkheden;
 • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
 • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
 • E-learnings via LearnLinq. En een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
 • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Meer weten en solliciteren

Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met Niels Nas of Martine Huijsmans (begeleider), bereikbaar op telefoonnummer: 073 658(5407) of (5403).

Solliciteren: Jouw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.

Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.