Systeemtherapeut – Herlaarhof Kinder & Jeugdpsychiatrie – Vught

Ben jij die ervaren systeemtherapeut die zijn/haar kennis, kunde en ervaring graag deelt met diverse collega,s en die breed inzetbaar is? Dan zoeken we jou! Herlaarhof (Herlaarhof kinder- en jeugdpsychiatrie) is voor de locatie Vught op zoek naar een ervaren, flexibel inzetbare systeemtherapeut!

Waar je werkt

Herlaarhof is het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor kinderen en adolescenten die (gedrags)problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten. Herlaarhof kent een duale directie. Er werken ca. 350 medewerkers. Herlaarhof biedt specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische problematiek, die stagneren in hun ontwikkeling. Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben te maken met ernstige psychische problematiek met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Wij zetten ons, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om deze problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Lukt het voorkomen van klachten niet? Dan bieden we snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling. Alles met als inzet; zo optimaal mogelijk herstel en participatie van het kind.                                                                                                                                                                 

Onze behandelingen, zowel klinisch als ambulant en vormgegeven door onze multidisciplinaire teams, richten zich onder meer op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechting, persoonlijkheidsstoornissen, infant mental health en licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Herlaarhof heeft een gerenommeerde opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gekoppeld aan de A-opleiding van Reinier van Arkel. Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Omdat kinderen en jongeren in onze visie het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp kunnen ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. We hebben locaties in: Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch en Waalwijk.

Herlaarhof maakt onderdeel uit van Reinier van Arkel. Reinier van Arkel zet zich al meer dan 580 jaar in voor het herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening in en rondom Den Bosch. We bieden hen met kwalitatief hoogwaardige zorg hulp bij herstel en inclusie. Ook voelen we ons verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. We doen dat samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverband met onze partners in Noord-Brabant en omgeving. Reinier van Arkel behandelt op jaarbasis ongeveer 14.000 unieke cliënten. Er werken – in zelforganiserende zorgteams en ondersteuning – ca. 1.700 medewerkers en 300 vrijwilligers. De organisatie kent een tweehoofdige raad van bestuur en duaal directieteam. 

De functie van systeemtherapeut binnen Herlaarhof

De behandelmodules bestaan voornamelijk uit poliklinische systeemtherapie. Aangezien binnen Herlaarhof voornamelijk kinderen, jongeren en hun gezinnen gezien worden met complexe problematiek, met vaak problemen op meerdere levensgebieden, werken wij als multidisciplinair team intensief samen en zal je als systheemtherapeut nooit alleen bij een behandeling betrokken zijn. Naast kinderen met ontwikkelingsproblematiek zien wij steeds vaker kinderen met emotionele problematiek, trauma- en/of hechtingsproblematiek. Affiniteit en ervaring met deze problematiek is wenselijk. Je bent betrokken bij het diagnostische proces en het behandeltraject, je denkt mee en adviseert binnen het multidisciplinaire cliëntenoverleg en vervult een superviserende rol richting de ambulant systeemmedewerkers. Verder biedt je systeembehandeling aan gezinnen.

Wat we van je vragen

Wij zijn op zoek naar een gepassioneerde en betrokken collega die graag met onze doelgroep werkt. Je bent als systeemtherapeut in staat om constructief en zelfstandig aan het werk te gaan. Je hebt ervaring opgedaan binnen de psychiatrie en beschikt over een proactieve houding. Je hebt ervaring in- of affiniteit met het behandelen van kinderen / jongeren en/of adolescenten met complexe persoonlijkheidsproblematiek. Je bent gericht op de samenwerking binnen een multidisciplinair team: je bent loyaal, flexibel en stressbestendig. Je hebt kennis van diverse behandelmethoden (Schematherapie is een pré) en/of bent bereid je hier verder in te scholen. Je bent lid van de NVRG en beschikt over een SKJ-registratie.

Mogelijkheden

We bieden je een uitdagende functie waarbij je inzetbaar bent binnen diverse teams actief binnen de specialistische Kinder & Jeugdpsychiatrie (ggz). De specifieke teams binnen Herlaarhof locatie Vught waarin je zal worden ingezet bepalen we graag in overleg. We hebben momenteel mogelijkheden binnen de volgende teams:

Systheemtherapeut Kinder & Jeugdpsychiatrie (polikliniek emotie en persoonlijkheid): Binnen deze polikliniek behandelen we kinderen die kenmerken hebben die passen bij onder andere stemming en angstproblematiek, eetproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en psychosomatische problematiek. Vaak is er sprake van gecombineerde problematiek (symptoomstoornissen). Allen symptoomstoornissen die hun oorsprong vinden in de sociaal-emotionele ontwikkeling, vaak met een onderliggende genetische kwetsbaarheid. Breed, dimensioneel en ontwikkelingsgericht kijken is bij deze kinderen van groot belang om de juiste behandeling te kunnen indiceren; en ten behoeve van vroeg-detectie van ernstige psychische aandoeningen (EPA). Vaak lopen deze kinderen – maar ook hun ouders – op een of meerdere levensgebieden vast waardoor de kans op verergering van de problematiek en het ontstaan van bijkomende problematiek toeneemt. Het team biedt hoog specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen en hun ouders die last hebben van of worstelen met internaliserende en emotionele problematiek. Het aanbod van dit team bestaat uit expertise op (differentiaal)-diagnostiek naar internaliserende problematiek, psycho-educatie (bijvoorbeeld emotie-regulatie), groepsbehandelingen (bijv. Grip op je Dip), ouderbegeleiding, systeemtherapie en individuele behandelingen (bijvoorbeeld schematherapie).

Systeemtherapeut FACT Jeugd: FACT staat voor Flexibel Assertive Community Treatment. Het FACT-jeugdteam biedt hulp aan jongeren tot en met 22 jaar die op school, bij sport of thuis vastlopen en waarbij er psychische zorg nodig is. Meestal is het bij deze jongeren niet gelukt om op een andere manier hulp te krijgen. We gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en richten ons daarbij op de mogelijkheden van de jongere en zijn directe omgeving. In een kennismakingsperiode van zes weken maken we met de jongere en zijn naasten een plan. Meestal werken we daarbij samen met ouders/verzorgers, school en ander hulpverleners waarbij we rekening houden met de kwetsbaarheden van de jongere en het gezin. Samen zoeken we zo uit welke hulp nodig is en waar die plaats moet vinden. Dat kan thuis, maar ook op andere locaties.

We werken vanuit een herstelgerichte visie en maken veel gebruik van ervaringsdeskundigheid van diverse teamleden. Het FACT-jeugdteam bestaat uit: een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, systeemtherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundige een verslavingsdeskundige en een jobcoach. Het team van Herlaarhof werkt samen met Novadic-Kentron en Koraal (Sterk in Werk).

Systeemtherapeut Centrum voor AdolescentenPsychiatrie (CAP): Het betreft een combinatiefunctie als systheemtherapeut in twee subteams van het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie (CAP). Je zult werkzaam zijn in het ambulante team en het deeltijd team.

Het CAP biedt specialistische zorg aan adolescenten (18-24 jaar) met persoonlijkheidsproblematiek en co morbide stemming en angststoornissen. Deze ontwikkelingsfase en de ontwikkelingstaken die daar bij horen vragen om een specifieke benadering, net anders dan in de kinderpsychiatrie of de volwassenpsychiatrie. We richten ons daarbij op zorg aan adolescenten met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, van vroege signalering tot aan het behandelen van forse persoonlijkheidsstoornissen (zowel internaliserend als externaliserend). Cliënten worden zowel ambulant (individueel of in een groep) behandeld, als ook in intensieve deeltijdprogramma’s. Een systeemtaxatie maakt in principe altijd deel uit van het diagnostisch proces. Bij onze doelgroep vindt naast de individuele- of groepstherapie meestal ook systeemtherapie plaats.

Als systeemtherapeut betrek jij de naasten van de cliënt bij de gehele behandelingsprocedure en kijk je naar de hele leefomgeving. Je biedt gezinstherapieën en bent verantwoordelijk voor de systeemdiagnostiek. Je maakt deel uit van twee subteams van het CAP. Binnen het ambulante team werk je samen met twee andere systeemtherapeuten, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen en opleidelingen. Binnen het deeltijdteam wordt intensief met elkaar samengewerkt door een team van psychologen, sociotherapeuten en vaktherapeuten. Binnen deze teams vertegenwoordig jij de systeemvisie en hebt hierin een voortrekkersrol, bijvoorbeeld bij behandelplan besprekingen. Je voert systeemtaxaties uit, rapporteert deze met heldere conclusies in het cliënten dossier en bespreekt deze in het indicatiestellingsoverleg. Je stelt met het cliëntensysteem en medebehandelaars behandelplannen op voor de systeem therapieën en voert deze uit. Je evalueert je behandelingen in het multidisciplinaire team.

Mocht je gewenste specialisatie / doelgroep er (nu) niet tussen zitten dan nodigen we je uit om open het gesprek met ons aan te gaan! Samen kijken we dan vanuit je wensen naar wat we als Herlaarhof daarin mogelijk voor elkaar kunnen betekenen!

Wat bieden we je?  
Bij Reinier van Arkel wordt samengewerkt in een open, informele cultuur. Met een gezonde dosis humor wordt hard gewerkt aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg. We bieden een inspirerende en professionele werkomgeving waar ruimte is voor verdere ontwikkeling door onder andere een breed aanbod aan opleidingen en trainingen (waaronder E-learnings via LearnLinq). Deelname aan FiscFree is mogelijk waarmee telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel aan te schaffen zijn.  

Daarnaast:   

  • Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig de cao GGZ FWG 60 (€3.835 – €4.981 bruto per maand o.b.v. 36 uur).   
  • Een contract voor onbepaalde tijd waarbij we de uren graag samen met je bepalen.
  • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. 
  • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je. 

Meer weten en solliciteren

Meer weten: Herken jij jezelf in deze functie? Dan zien wij jouw schriftelijke sollicitatie met belangstelling tegemoet! Solliciteren kan door middel van het insturen van je CV en een korte motivatie via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!         

Heb je extra informatie nodig over de functie of heb je vragen? Neem daarvoor even contact op met: Paul van Manen (Recruiter), bereikbaar via: 06-20631295.  

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.