Ervaringsdeskundige – High Intensive Care (HIC)

Ga jij als Ervaringsdeskundige aan de slag bij onze High Intensive Care (HIC)?

In welke omgeving ga je werken?
De HIC is een gesloten opnameafdeling voor cliënten in crisis, die bestaat uit 2 units van elk 9 bedden. De doelstelling van de afdeling is het bieden van stabiliteit. De individuele behandelplannen, afdelingsregels en het dagprogramma zijn leidend. Er is een basis dag- en weekprogramma voor elke unit. Cliënten kunnen op vrijwillige basis of in het kader van Wvggz opgenomen worden. Op de HIC is sprake van veel dynamiek. Deze dynamiek is het gevolg van zowel de snel wisselende groepssamenstelling als de dynamische/crisissituatie waarin de individuele cliënt zich bevindt. Hiervoor is goede multidisciplinaire samenwerking binnen het team noodzakelijk. We werken als team conform de HIC methodiek.

Wat ga je doen?
Als ervaringsdeskundige ben je voor ons een waardevolle discipline die onze cliënten helpt om weer grip op hun leven te krijgen en zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verhoogt. Dit doe jij vanuit je eigen ervaring, in hun unieke proces van herstel. Je bent een belangrijke verbinding tussen cliënt, netwerkpartners en je team: een bruggenbouwer. Voor onze medewerkers staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop. De betrokkenheid uit zich in luisteren naar, inleven in de cliënten. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten. Een respectvolle en mensgerichte bejegening is een van onze kernwaarde.

Ook ga je het gesprek aan met je collega’s als het gaat over herstelondersteunende taal, stigmatisering en omgang met cliënten. Jij zet jouw eigen ervaringen, gecombineerd met algemene ervaringskennis in voor onze cliënten. Jij kunt je door deze kennis uitstekend verbinden met je cliënt, want je professionaliteit en kwetsbaarheid zijn heel goed in balans. Je bent een bruggenbouwer en werkt resultaatgericht aan herstelondersteuning. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en het lukt je goed om je werk te organiseren. Je bent tevens een echte pionier op het gebied van herstelondersteuning. Je kunt dit uitleggen, je collega’s tips geven en staat zelf ook open voor feedback. Je creëert gemakkelijk openingen om zaken bespreekbaar te maken bij collega’s en cliënten. Wanneer je weerstand ervaart, ga je hier op een creatieve manier mee om.

Verder kan je denken aan de volgende taken:

  • Je geeft herstelgerichte ondersteuning aan cliënten, zowel individueel als in een groep.
  • Je geeft mede uitvoering aan het opgestelde behandelplan en draagt bij aan de bijstelling daarvan.
  • Het uitdragen van herstelondersteunende zorg binnen het team door deelname aan de verschillende multidisciplinaire werkoverleggen.
  • Samen met collega ervaringsdeskundigen ben je ambassadeur voor ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg binnen de organisatie. Samen lever je een bijdrage aan de verdere profilering van ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel. 
  • Je draagt bij aan de (door-)ontwikkeling van het team.

Wat wij van je vragen
Een afgeronde relevante zorg-, of welzijnsopleiding op hbo-niveau eventueel i.c.m. met een BIG registratie. Jij hebt een persoonlijke ervaring met ontwrichting, op het gebied van psychiatrische kwetsbaarheid, verslaving of psychosociale klachten. Je weet hoe het is om hiervan te herstellen. Je bent goed in staat om op je eigen herstel te reflecteren. Je hebt je ervaringskennis door middel van een afgeronde cursus of opleiding doorontwikkeld naar ervaringsdeskundigheid. Je hebt bij voorkeur werkervaring in de rol van ervaringsdeskundige. Je hebt ervaring met het werken vanuit de herstelvisie en bent in staat om dit zowel op individueel niveau als in teamverband vorm te geven. 

Wat kunnen wij je bieden?
Bij Reinier van Arkel zijn we blij met jou als collega. Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je. Naast bijeenkomsten, training en intervisie in je eigen team, volg je ook intervisie en themabijeenkomsten met de andere ervaringsdeskundigen vanuit het Herstelpunt van Reinier van Arkel. Hier kun je altijd terecht voor coaching en ondersteuning. Je kunt E-learnings volgen en een breed aanbod aan opleidingen en trainingen onder meer via onze eigen Reinier Academie. Je kunt met FiscFree producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kopen.

Werktijden: Op werkdagen tijdens kantoortijden.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 45 (tussen € 2.810 – € 3.787 bruto per maand o.b.v. 36 uur). In januari 2024 wordt het salaris met 2% verhoogd. 
Dienstverband: het betreft een dienstverband van 24 uur per week voor 1 jaar met kans op verlenging of omzetting naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer weten en solliciteren
Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met: Max van Malsen (Manager Zorg), bereikbaar op: 06-58714225. 

Solliciteren: Jouw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.