Coördinerend verpleegkundige – ART/Beschermd Wonen Haarsteeg

Ben jij dé expert op het gebied van kwaliteit van zorg? Krijg je energie van afwisselende en veelzijdige werkzaamheden binnen een enthousiast, multidisciplinair team? Werk je procesmatig en wil je een proactieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor onze cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening? Ga je geen enkele uitdaging uit de weg? Dan is deze rol als coördinerend verpleegkundige jou op het lijf geschreven!

”Wij staan voor kwaliteit van zorg voor onze cliënten, waarbij we herstelgericht werken”. – ART/ Beschermd wonen- Haarsteeg.

In welke omgeving ga je werken? 
Cliënten vanaf 18 jaar of ouder die aangewezen zijn op 24-uurszorg krijgen zorg, behandeling en/of begeleiding binnen beschermd Wonen. De zorg wordt voor deze cliënten gefinancierd vanuit de WLZ of WMO. Het team ART/ Beschermd Wonen biedt zorg en ondersteuning bij wonen, het zorgen voor levensonderhoud, bij het verwerven van sociale vaardigheden en dagbesteding. Deze zorg wordt geboden in nauwe samenwerking met de behandelaars van het FACT-team, het buurtteam en huisarts, waarin het accent ligt op klinisch wonen en het bieden van ambulante zorg op basis van de WLZ/ WMO. Daarnaast is het Active Recovery Triad (ART), actief herstel in de triade, een van de uitgangspunten. Werken naar herstel in samenspraak met het sociale netwerk staat hierin voorop. Als coördinerend verpleegkundige ga je aan de slag voor de beschermde woonvorm in Haarsteeg. Je werkt in een multidisciplinair team met onder andere:          verpleegkundigen, begeleiders, afdelingsassistenten, verpleegkundig specialist en behandelcoördinator. 

Je komt te werken bij beschermd wonen Haarsteeg. Dit is een voorziening die een 24-uurs woonbehandelsituatie biedt met een grote mate van onafhankelijkheid binnen een regionale gemeenschap. Door middel van rehabilitatie en integratie streven we naar een optimale zelfontplooiing uitgaande van de individuele mogelijkheden en krachten van de bewoner. Om dit te bewerkstelligen beschikt de woongroep Haarsteeg over 8, 4 en 2 persoonshuizen, enkele eengezinswoningen, waar 2 tot 3 personen wonen en worden er ambulante cliënten begeleid die zelfstandig wonen. De woongroep werkt in twee subteams waarin de nadruk ligt op stabilisatie en herstel en in het andere subteam op herstel en rehabilitatie.

Wat ga je doen als coördinerend verpleegkundige? 

Als coördinerend verpleegkundige heb je een veelzijdige rol. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg, doet voorstellen om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren zowel binnen je eigen locaties als organisatiebreed. Binnen het team kan de coördinerend verpleegkundige in de rol van kwaliteitsverpleegkundige, inhoudelijke programmaonderdelen coördineren en betrokken behandelaren ondersteunen om kwalitatief verder te ontwikkelen. Hierbij ligt de nadruk op herstelgericht werken en omgaan met de complexer wordende doelgroep. Je adviseert en enthousiasmeert het team op het gebied van kwaliteit van zorg en draagt zorg voor de juiste toepassing van protocollen. Je coördineert de zorg rondom intramurale en extramurale cliënten en bent nauw betrokken bij de doorontwikkeling naar nieuwe huisvesting voor onze cliënten. Je onderhoudt het netwerk (intern & extern) en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast heb je een coachende rol en bevorder je de deskundigheid van je collega’s, leerlingen en stagiaires op het gebied van methodisch werken en feedback geven en ontvangen. Je bent ook mede-verantwoordelijk voor het begeleiden van hbo-leerlingen en stagiaires. Je speelt zelf ook een belangrijke rol in de (persoonlijke) begeleiding van cliënten. Wanneer nodig fungeer je als coachend begeleider en voer je regie over het ondersteunen van het team in het kwalitatief schrijven van een plan en stuur je collega’s aan of coacht op bejegenen, samenwerken etc. Samen met de cliënt stel je een herstelplan op en bewaakt de continuïteit in het behandel- en zorgproces. Je levert een bijdrage aan en coördineert de zorgafstemmingsgesprekken. De coördinerend verpleegkundige heeft ook een coachende en soms coördinerende rol met betrekking tot de zorg in het netwerk als het gaat om (na)zorg in de thuissituatie, om gezamenlijk met de cliënt (nieuwe) hersteldoelen te bereiken of behaalde resultaten te bestendigen. Familieleden en naasten kunnen zich voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de zorg wenden tot de coördinerend verpleegkundige.

ART breed werken.

Binnen Reinier van Arkel vinden we de onderlinge samenwerking tussen de ART-locaties en de coördinerend verpleegkundigen belangrijk. Je vormt samen met de coördinerend verpleegkundigen een overstijgend team waarin werkwijze, visie, intervisie en samenwerking centraal staat. Als team word je hierin ondersteunt door een teamcoach. Reinier van Arkel is voornemend ART ambulante teams op te gaan zetten. We vragen je hierover mee te denken samen met je collega’s. Mogelijk zal door de komst van ART ambulante teams de huidige functie kunnen worden aangepast.

Wat verwachten we van jou? 

  • Je hebt een afgeronde opleiding hbo-verpleegkunde (en bent BIG geregistreerd).
  • Je hebt ruime praktijkervaring in de psychiatrie.
  • Je hebt aanvullende relevante trainingen/opleidingen gevolgd zoals casemanagement of systeemtherapie.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met coaching en hier bijpassende scholing voor gevolgd.  
  • Je hebt ervaring met de doelgroep EPA en bij voorkeur met beschermd wonen. 
  • Je hebt kennis van ziektebeelden (psychiatrisch en somatisch). 
  • Je bent flexibel in denken en handelen, proactief en communicatief vaardig. 
  • Je vindt het een uitdaging om naast de overstijgende rol ook met de cliënten te werken aan hun herstelplan. 
  • Bereidheid om indien nodig een onregelmatige dienst te draaien. 

Wat kunnen wij je bieden? 
Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Reinier Academie die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt. Daarnaast werken wij samen met FiscFree, waardoor je producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kan kopen. 

Werktijden: Voornamelijk regelmatige diensten, maar je sluit aan bij de zorgvraag van de client en behoeftes uit het team. 
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig cao ggz FWG 50 (€3155-€4180). In januari 2024 wordt het salaris met 2% verhoogd.
Dienstverband: Je krijgt direct een contract voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. 

Spreekt deze functie jou aan? Solliciteer dan nu via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!
Wil je eerst inhoudelijk meer weten? Neem dan contact op met: Hilde van Breugel (Manager Zorg I.O.), bereikbaar via: 06-22160868. 

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.