Begeleider / verpleegkundige (Vught – kliniek LVB – Herlaarhof – Kinder & Jeugdpsychiatrie))

Wil jij ook zorg op maat leveren aan onze kwetsbare (hoog)complexe cliënten? Lees dan snel verder en solliciteer!

Wat ga je doen:

Je werkt zelfstandig aan de verzorging, opvoeding en behandeling van de opgenomen cliënten binnen de kaders van het individuele behandelplan. Op basis van de therapeutische doelstellingen vanuit het behandelplan hanteer je de waarden en normen binnen het leefklimaat van de unit en daarbuiten. Je bent in staat om de-escalerend te kunnen werken, gericht op zorgintensieve casussen. Je treedt handelend op bij crisissituaties en calamiteiten. Je bent persoonlijk begeleider (mentor) van enkele cliënten. Binnen de richtlijnen van het behandelplan heb je contacten met ouders en werk je samen met andere disciplines. Je observeert doelgericht het gedrag van kinderen/jeugdigen en rapporteert hierover met behulp van het elektronische dossier. Via verschillende overlegvormen lever je ook een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van individuele behandelplannen en aan het afdelingsbeleid.

Wat doen wij?

De vacature ontstaat binnen Boxtelseweg 34. Dit team levert zorg op maat. Wij bieden hoog complexe behandeltrajecten aan met een diagnostisch vraagstuk, waarbij de zorg altijd is toegespitst op de zorgvraag van de cliënt. Daarnaast nemen we cliënten op die in crisis zijn. Dit kan in zowel vrijwillig als gedwongen kader. We hebben de beschikking over een IC-unit waar cliënten 1 op 1 begeleiding kunnen krijgen als dit geïndiceerd is. We werken systemisch. Dat wil zeggen dat ouders/verzorgers betrokken zijn en blijven bij de behandeling. Na het klinische traject, verzorgen we ook de nazorg door middel van een ambulant traject, bijvoorbeeld in de vorm van PIT-contacten.

Als afdeling maken we ook onderdeel uit van “de vliegende brigade”. Dat houdt in dat we op consultatieve basis bij andere instellingen ondersteunen en advies geven als daar, bij een cliënt, de psychiatrie de overhand neemt en mogelijk een crisis veroorzaakt, met als doel dat de cliënt kan blijven op de locatie waar hij/zij op dat moment verblijft en niet overgeplaatst hoeft te worden. De sociotherapeuten en verpleegkundigen werken nauw samen met de klinische behandelcoördinator, psychiater, traumatherapeut en systeemtherapeutisch werker.

Boxtelseweg 34 is een besloten psychiatrische opnameafdeling van Herlaarhof, ingericht voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar (met uitloop), met enerzijds een hoog-complexe zorgvraag vaak gecombineerd met lvb (licht verstandelijke beperking)-problematiek, anderzijds een zorgvraag met een crisogeen karakter. Dit leidt tot langdurige zorgtrajecten waarbij intensief systemisch gewerkt wordt, maar ook tot kortdurende trajecten met als doel een crisis te bezweren. De afdeling vervult een nichefunctie binnen de GGZ. Waar de afdeling van oudsher bedoeld was voor cliënten met lvb-problematiek, heeft de afdeling zich door de jaren heen steeds meer ontwikkeld tot een kenniscentrum, voor cliënten met een complex psychiatrisch ziektebeeld die geneigd zijn, in de zorg, tussen wal en schip te vallen. Opname op Boxtelseweg 34 vindt zowel plaats in vrijwillig als binnen het gedwongen kader, zoals beschreven in de wet Verplichte GGZ. We beschikken over een IC-unit waar zo nodig 1 op 1 begeleiding gegeven kan worden.

Herlaarhof, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie:

Boxtelseweg 34 maakt onderdeel uit van de eenheid Herlaarhof. Herlaarhof is het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek, met 2de en 3de lijns zorg in 120 gemeenten in heel Brabant en vestigingen in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel en Den Bosch.

Hoe doen we dat?

De cliënten draaien op de afdeling mee volgens een gestructureerd dagprogramma waarbij er gewerkt wordt volgens het CAR-systeem (creatief-actief-rust). De mentoren stellen samen met het systeem, de klinische behandelcoördinator en de cliënt doelen op. Middelen om deze doelen te bereiken zijn;

–        Psycho-educatie

–        Ouderparticipatie

–        PIT-contacten

–        Opstellen van signaleringsplan

–        Individuele gesprekken met groepsleiding/mentoren

–        Gesprekken met systeemtherapeutisch werker

–        Medicatie

–        Psychiatrisch onderzoek

–        Wekelijks oudergesprekken

–        Oefenmomenten op de afdeling en thuis

–        Gesprekken met een traumatherapeut

Wat vragen wij?

–          HBO-V, SPH, Pedagogiek, eventueel aangevuld met vervolgcursussen op het gebied van Kinder- en jeugdpsychiatrie;

–          Affiniteit met de doelgroep, werkervaring in de (kind- en jeugd) psychiatrie of in de jeugdzorg is een pre;

–          Zowel zelfstandig als teamgericht kunnen werken;

–          Vraaggericht, methodisch en resultaatgericht kunnen werken;

–          Bereidheid tot inzet op andere units in de kliniek.

Wat kunnen wij je bieden?

  • Inschaling binnen FWG 45 van de cao GGZ;
  • Je ontvangt een toeslag van 10% over je volledige salaris omdat het een HIC betreft;
  • Je krijgt een dienstverband voor 32-36 uur per week (werktijden liggen binnen het dienstenpallet van de 24-uurs zorg maar geen nachtdiensten); We bieden een contract voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met kans op omzetting naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd:
  • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
  • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
  • E-learnings via LearnLinq. En een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
  • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Meer weten en solliciteren:

Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met het team, bereikbaar via: 073 658 5681, en vraag dan naar Linde van Houdt of Ton Geenen.

Jouw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

 

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.