Opleidingsplaats GZ – psycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog)

Ben jij die talentvolle GZ-Psycholoog met de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen? Lees dan snel verder!

Waar je gaat werken

Reinier van Arkel is een instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn een warme Brabantse organisatie met een rijke historie en een moderne kijk op de geestelijke gezondheidszorg waarbij persoonlijk herstel en maatschappelijke inclusie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal staan. Wij bieden diagnostiek en behandeling aan mensen met ernstige en complexe psychische aandoeningen (kinderen, volwassenen en ouderen) en zijn daarnaast een gerenommeerde praktijkopleidingsinstelling. De Reinier Academie verzorgt alle opleidingen en initieert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie.

De opleidingsplaats: Binnen Reinier van Arkel, de Reinier Academie, ontstaat per 1 januari 2025 een vacature voor een opleidingsplaats GZ – psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog (GiOS), differentiatie kind en jeugd (K&J). De vacature betreft een leerarbeidsovereenkomst voor 36 uur per week en wordt aangegaan voor de duur van de opleiding (4 jaar).

De opleidingsplaats betreft zowel ambulante teams, deeltijdteams als klinische afdelingen. Tijdens de opleiding werk je op minimaal twee verschillende afdelingen binnen Reinier van Arkel. Op www.reiniervanarkel.nl is meer informatie te vinden over de verschillende locaties en de zorgprogramma’s van de eenheid Herlaarhof, Kind en Jeugd ggz. Het praktijkgedeelte van de opleiding wordt inhoudelijk vormgegeven door de praktijkopleiders vanuit de Reinier Academie, de heer prof. dr. Paul van der Heijden en mevrouw drs. Maaike Laurant, in samenwerking met de RINO-groep, hoofdopleider prof. dr. Hanna Swaab.

Wat je doet

De werkzaamheden bestaan, conform de eisen zoals geformuleerd in het besluit klinisch psycholoog, vooral uit het verrichten van psychodiagnostiek bij complexe zorgvragen, indicatiestelling en behandeling, waaronder psychotherapie. Deze taken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een werkbegeleider van de afdeling waar de opleiding plaatsvindt. Bij het uitoefenen van de functie zal gewaarborgd worden dat voldaan wordt aan de eisen van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, zoals geformuleerd in het besluit specialisme klinische psychologie. Daarnaast is er volop ruimte voor diverse aanvullende interessante werkzaamheden en activiteiten, zoals onder meer gezamenlijke case conferences met de AIOS-psychiatrie.

Ook is er binnen de praktijkopleiding veel aandacht voor wetenschappelijk (praktijk)onderzoek en managementtaken. Het wetenschappelijk onderzoek zal plaatsvinden binnen de onderzoekslijn ‘persoonlijkheidsproblematiek’. Hierbinnen wordt onderzoek verricht vanuit een ontwikkelingsgericht en dimensioneel perspectief op persoonlijkheidsproblematiek. Binnen de onderzoekslijn is er aandacht voor persoonlijkheidstrekken, hechtingsstijl, ingrijpende levensgebeurtenissen, interpersoonlijke vaardigheden en contextuele factoren bij jongeren en hun naasten. Op https://www.uu.nl/onderzoek/apolo is meer informatie te vinden over deze onderzoekslijn die is opgezet in samenwerking met de Universiteit Utrecht; prof. dr. Marcel van Aken en dr. Odilia Laceulle.

Wat wij van je vragen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde en talentvolle GZ-psycholoog die de uitdaging aan wil gaan om de opleiding tot klinisch psycholoog te starten per: 1 januari 2025.

Onze ideale kandidaat voldoet verder aan het volgende profiel:

 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met evidence based behandelen en diagnosticeren.
 • Interesse in complexe psychopathologie.
 • Aantoonbare interesse in en belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Motivatie en aantoonbare ervaring met innovatie binnen de GGZ.
 • Ervaring met inhoudelijk management, inzake het ontwikkelen en uitvoeren van behandelbeleid.
 • Persoonlijke eigenschappen (of de potentie om die verder te ontwikkelen) die het mogelijk maken om in een complexe organisatie de rol van klinisch psycholoog te kunnen vervullen. Vereiste persoonlijke eigenschappen zijn: stressbestendigheid, analytisch vermogen, flexibiliteit, een goed ontwikkeld communicatief vermogen, een efficiënte werkwijze en lef.

Wat wij je bieden

Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar veel ruimte is voor verdere ontwikkeling. Daarnaast bieden wij het volgende:

 1. Uitstekende begeleiding tijdens dit traject door de P-opleider, de werkbegeleiders en supervisoren van Reinier van Arkel.
 2. Uitstekende overige arbeidsvoorwaarden: het betreft een leer-arbeidsovereenkomst voor 36 uur voor de duur van de opleiding (4 jaar):
  1. Studiefaciliteiten: alle opleidingskosten (inclusief leertherapie en boeken) worden voor 100% vergoed.
  2. De cursustijd zal worden vergoed als werktijd.
  3. Er zijn mogelijkheden voor deelname aan (internationale) congressen.
  4. Salaris: Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao ggz. Inschaling vindt plaats conform de inschaling GZ-psycholoog (FWG 65).
  5. Werktijden vinden plaats in onderling overleg.
 3. De mogelijkheid om eerder in dienst te komen bij Reinier van Arkel als GZ-psycholoog in een van de behandelteams.
 4. Na succesvolle afronding van de opleiding bieden we je graag een dienstverband aan voor onbepaalde tijd binnen Reinier van Arkel.

Meer weten en solliciteren

Meer weten: Informatie over het theoretische gedeelte van de opleiding kan worden opgevraagd bij de centrale RINO-groep. Voor vragen over de praktijkopleiding kun je contact opnemen met de heer prof. dr. Paul van der Heijden, P-opleider Reinier van Arkel. Hij is te bereiken op telefoonnummer 073-6586065.

Solliciteren: solliciteren kan door het insturen van je CV en motivatiebrief via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! Dit kan tot en met: zondag 10 december 2023. De gesprekken zijn gepland op vrijdag 22 december aanstaande in de ochtend.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor werving en selectie’. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.