Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) Regioteam Den Bosch Zuid-Oost – Binnenstad

Grijp jij als SPV de kans om mee te bouwen aan herstelondersteunende netwerkzorg binnen regioteam Den Bosch Zuid-Oost - Binnenstad?

“We zijn er om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat kunnen we niet alleen. Daarom netwerkzorg”. Dit is de collectieve ambitie van Reinier van Arkel, hier staan we voor en gaan we voor.
Om deze ambitie te realiseren bouwen we door aan de sterke regionale zorgnetwerken van Reinier in de Wijk en bewegen we in 2024 van specialistische poliklinische teams naar regioteams en zorgclusters.

Waar je werkt

De positie ontstaat binnen het regioteam Den Bosch Zuid-Oost – Binnenstad.

Regioteams: de voordeur van Reinier van Arkel

De voordeur van Reinier van Arkel staat voortaan in de regio. De regioteams hebben als missie: “Vanuit een brede blik en gelijkwaardige verbinding samen het verschil maken voor onze cliënten”. Dat betekent dat het de professionals in de regioteams zijn die bij de cliënt betrokken zijn vanaf de eerste fase van de behandeling. De hulpvraag van de cliënt is leidend; het herstelgerichte behandelaanbod van de regioteams sluit hierop naadloos aan. Het netwerk van Reinier van Arkel en dat van de cliënt worden ingeschakeld om het herstel te bevorderen. De cliënt kan vanaf de intake direct met zijn hulpvraag aan de slag door de inzet van blended/online behandelmodules, een balansgroep en ander groepsaanbod. Zo geven we samen snel de nodige aandacht, zorgen we voor tijdige, kundige diagnostiek en richten we ons samen met de cliënt en zijn/haar naasten op het vormgeven van het beoogde herstel. Hierin werken de regioteams nauw samen met de herstelacademie, andere netwerkpartners en waar nodig de collega’s uit de zorgclusters en/of klinieken.

Wat je doet

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) coördineert, diagnosticeert, behandelt en begeleidt de cliënt en zijn/haar netwerk vanuit een multidisciplinair team en een ambulante setting. Hierbij maak je als SPV gebruik van verschillende therapeutische deeltechnieken zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, motiverende gespreksvoering en probleemoplossende gesprekstechnieken gericht op crisisinterventie, stabilisering en terugvalpreventie. Je verricht je intakes en indicatiestellingen met een klinisch psycholoog of psychiater als regiebehandelaar en vervult eventueel ook de voorwacht crisisdienst binnen kantoortijden. Ook kan als co-therapeut worden deelgenomen aan groepen (dagbehandeling en ambulant). Je werkt nauw samen met de psychiater/KP en de GZ-psycholoog.

Wie zoeken we

Een vereiste voor deze functie is dat je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op Hbo-niveau, aangevuld met een SPV-opleiding of Master (MANP).

Wat bieden we je

Naast beloning conform de cao-ggz binnen FWG 55 (€3310-€4381) of binnen FWG 60 (€3760-€4883) (als je meedraait binnen de crisisdienst); bieden we je vooral autonomie in je werk, een hoge mate van zelforganisatie en de kans om een centrale rol te spelen in de verdere opbouw van een team!

Regioteams zijn zelforganiserende teams waarin je samen met je collega’s invulling geeft aan hoge kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Hierin waarderen we eigen initiatief en krijg je de ruimte om op je eigen manier te werken.

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers. Om het werken in en met de regioteams een goede start te geven, bieden wij op korte termijn de eerste inspirerende scholingsmodules aan gericht op:

• Werken met de Herstelondersteunende Netwerkintake;

• Werken met Resourcegroepen in het netwerk;

• De samenwerking tussen regioteams, clusterteams en andere teams. Deelnemen aan de geboden scholing ondersteunt je in het werken in of met een regioteam.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan door middel van het toesturen van je CV en (korte) motivatie via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! We spreken je graag!

Interesse in de positie en de beweging naar netwerkzorg maar nog vragen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Bel in dat geval met: Arianne van Hoorn (Manager Zorg), bereikbaar via: 06-31753762.