Manager Participatie & Herstel

Ga aan de slag als manager participatie & herstel bij Reinier van Arkel!

Reinier van Arkel 
Reinier van Arkel zet zich al meer dan 580 jaar in voor het herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening in en rondom Den Bosch. We bieden hen met kwalitatief hoogwaardige zorg hulp bij herstel en inclusie. Ook voelen we ons verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. We doen dat samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverband met onze partners in Noord-Brabant en omgeving.  

Reinier van Arkel behandelt op jaarbasis ongeveer 14.000 unieke cliënten. Er werken – in zelforganiserende zorgteams en ondersteuning – ca. 1.700 medewerkers en 300 vrijwilligers. Om cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden, wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: betrokken, bevlogen en betrouwbaar. De jaaromzet bedraagt ca. €135 miljoen. De organisatie kent een tweehoofdige raad van bestuur. 

 

Transitie naar netwerkzorg 
Om onze ambities te realiseren heeft Reinier van Arkel een transitie in gang gezet naar netwerkzorg. Netwerkzorg stelt het verhaal van de cliënt centraal en draagt bij aan diens herstel en inclusie vanuit de overtuiging dat naast onze hoogwaardige zorg ook het persoonlijk netwerk en de samenwerking in het professionele netwerk rond de cliënt hierin een onmisbare rol spelen.   

 

Zorgeenheden Reinier van Arkel 
Reinier van Arkel beschikt over meer dan 60 locaties in de regio Den Bosch en de Meierij en bestaat uit de volgende vier zorgeenheden:    

Reinier in de Kliniek: biedt klinische zorg: ziekenhuis- en ouderenpsychiatrie, forensische psychiatrie, ART klinische zorg, High Intensive Care (HIC), Medium Care (MC), Intensive Home Treatment (IHT) / crisisdienst en Participatie en Herstel. Binnen Reinier in de Kliniek zijn ca. 400 medewerkers werkzaam die in hun werk gefaciliteerd worden door managers zorg en zorgmodelleiders. De directie van Reinier in de Kliniek bestaat uit een directeur algemene zaken en een directeur behandelzaken. 
Reinier in de Wijk: biedt poliklinische en ambulante/outreachende zorg en dagbesteding: FACT, ART, regioteams en expertiseteams. Ook binnen Reinier in de Wijk is sprake van een duale directie. Er zijn ca. 400 medewerkers werkzaam. 
Herlaarhof: is het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor kinderen en adolescenten die (gedrags)problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten. Ook Herlaarhof kent een duale directie. Er werken ca. 350 medewerkers. 
Ypse: biedt basis ggz: behandeling en begeleiding van mensen met psychische klachten en vroegtijdige preventie van klachten. 

 

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit? 
Binnen de eenheid Reinier in de Kliniek zijn we op zoek naar een enthousiaste en bevlogen manager participatie & herstel welke verantwoordelijk is voor de volgende centra: 

 • Centrum voor werk & participatie 
  • Demarrage, IPS en Trainingshuis Autisme. 
 • Centrum voor zingeving & ervaringskennis  
  • Geestelijke verzorging, vrijwilligerswerk, zorgondersteuning, moreel beraad, herstelpunt en ervaringsdeskundigheid, Herstelacademies de Stijl en de Stenen Hut.  
 • Centrum voor gezondheid & leefstijl 
  • Psychomotore therapie, Sportloket. 

De drie centra bestaan uit zelforganiserende teams met een grote diversiteit aan enthousiaste en betrokken zorgprofessionals (ca. 60 fte) zoals begeleiders, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en psychomotorisch therapeuten. De teams ondersteunen de hoge kwaliteit van zorg door onder meer de juiste inzet van vrijwilligers, doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en herstelacademies en zinvolle dagbesteding. Deze doorontwikkeling heeft al voor mooie innovatieve initiatieven gezorgd waaronder de nieuwe vorm van dagbesteding “duurzaamheid als medicijn” (Hep-pie Plastic), waarvan de basis is samen met cliënten plastic afval inzamelen en werken aan een schonere wereld. Hep-pie Plastic heeft in 2022 de CZ Zorgprijs gewonnen. Een ander initiatief waar participatie en herstel actief bij betrokken is, is de Groene GGZ: in de Groene GGZ wordt natuur geïntegreerd in de behandeling van cliënten bijvoorbeeld door middel van buitenbehandelingen in de natuur. Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen en te ontspannen en speelt een belangrijke rol bij de vermindering van lichamelijke en mentale problemen. 

Wat ga je doen binnen de eenheid? 

 • Je geeft als manager participatie & herstel vanuit een coachende, rijnlandse houding leiding aan de teams. 
 • Je bent communicatief sterk, transparant en weet je team te enthousiasmeren.  
 • Je vertaalt het beleid van de organisatie en eenheid naar operationeel beleid binnen de teams. 
 • Je bent als manager zorg verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het resultaat van de teams. 
 • Je bent een sterke netwerker en bent bekend met WMO, WLZ bekostiging. 
 • Je bent budgetverantwoordelijk en zorgt voor een juiste en tijdige aanvoer van financiële gegevens. 
 • Je stimuleert de doorontwikkeling van dagbesteding, ervaringsdeskundigheid en de herstelacademie. 
 • Je speelt in op nieuwe kansen en ontwikkelingen in de ggz.  
 • Je (prikkelt) stimuleert medewerkers om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. 
 • Je bent een ambassadeur van Reinier van Arkel binnen de regio met oog voor verbinding en in staat om bruggen te bouwen tussen diverse partijen, zowel intern als extern. 
 • Je maakt deel uit van het Management Team binnen Reinier in de Kliniek. 
 • De komende jaren staan volop in het teken van de (her)ontwikkeling van Zorgpark Voorburg in Vught en het verder bouwen aan een toekomstbestendige en wendbare eenheid. 

 

Wat breng je mee?  

Wij zijn op zoek naar een creatieve, ontwikkelingsgerichte manager zorg die beschikt over: 

 • Je hebt de juiste energie, bent een inspirator voor medewerkers en een betrokken manager die een presente houding heeft naar medewerkers en teams. 
 • Ondernemerschap, creativiteit, flexibiliteit en innovatief zijn kwaliteiten die op jou van toepassing zijn.  
 • Je bent een verbinder en beweegt je gemakkelijk in het dynamische netwerk van de ggz én in de diversiteit van jouw teams.  
 • Je draagt herstelondersteunende netwerkzorg een warm hart toe en hebt affiniteit met de doelgroep. 
 • Je hebt wo werk- en denkniveau; een managementopleiding op minimaal hbo-niveau, bedrijfskundige expertise aangevuld met actuele kennis van managementtheorieën, – methoden en – technieken . 
 • Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden om te schakelen op verschillende niveaus, zowel in- als extern. Je bent in staat teams goed mee te nemen in de ontwikkelingen binnen Reinier van Arkel maar neemt omgekeerd ook relevante zaken uit de teams mee in de gesprekken met het MT en de directie. 
 • Je bent in staat de betrokkenheid en samenwerking binnen en tussen jouw teams te versterken en een brug te slaan naar interne (ondersteunende diensten) en externe stakeholders. 
 • Je hebt een resultaatgerichte werkwijze met oog voor de belangen van cliënten, collega’s en overige stakeholders. 
 • Je bent in staat om te sturen op prestaties van het team, professionaliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Wat bieden wij jou? 
Bij Reinier van Arkel wordt samengewerkt in een open, informele cultuur. Met een gezonde dosis humor wordt hard gewerkt aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg. We bieden een plezierige en inspirerende werkomgeving met ruimte om nieuwe initiatieven uit te voeren en je verder te ontwikkelen.   

Verder bieden we je onder meer het volgende: 

 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig de cao ggz FWG 65 (€ 4.785 – € 6.264 bruto per maand o.b.v. 36 uur). 
 • Een contract voor de duur van één jaar voor 32-36 uur per week (bij ongewijzigde omstandigheden en goed functioneren wordt dit omgezet naar onbepaalde tijd). 
 • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. 
 • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je. 
 • Een breed aanbod aan opleidingen en trainingen.  
 • Deelname aan FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen. 

 

We stellen het vervolg van de procedure als volgt voor: solliciteren kan tot 25 februari 2024. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 9 en we hebben het voornemen de procedure incl. arbeidsvoorwaarden voor half maart af te ronden.   

Spreekt deze rol jou aan? Solliciteer dan via de “solliciteer hier” button op de werken bij pagina van Reinier van Arkel!  

Wil je eerst inhoudelijk meer informatie? Neem dan contact op met: Bram Berkvens (Directeur Algemene Zaken Reinier in de Kliniek), bereikbaar via: 06-10362804.