Psychiater FACT-Regioteam Bommelerwaard

Grijp jij als psychiater de kans om mee te bouwen aan herstelondersteunende netwerkzorg binnen regioteam/FACT Bommelerwaard? Krijg je energie van afwisselende en veelzijdige werkzaamheden binnen een enthousiast, multidisciplinair team? Werk je procesmatig en wil je een proactieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg & behandeling voor onze cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening? Dan is deze rol als psychiater jou op het lijf geschreven!

Waar je werkt

In eerste instantie combineer je de werkzaamheden voor het FACT met inzet binnen het regioteam. In een later stadium stroom je voor je volledige uren in binnen één van beide teams. Het nieuwe regioteam wordt op dit moment gevormd vanuit het al bestaande FACT-team. Het team richt zich met zorg en behandeling op de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Aangevuld met nieuwe versterkingen gaan ze samen vanuit 1 nieuw team de netwerkzorg / behandeling voor de regio Bommelerwaard vormgeven. Grijp jij deze kans?!  

“In de zorg komt het woord ‘ontschotten’ met regelmaat voor maar dat brengen wij als team echt in de praktijk! Als inwoner van de Bommelerwaard kom je bij ons in zorg/behandeling en kan je gebruikmaken van al ons aanbod. Dit bestaat onder andere uit een groepsaanbod van in totaal 12 groepen. Daarin maakt het niet uit voor welk team (FACT of regio) je bent aangemeld en zetten we echt “zorgnetwerk Bommelerwaard” op de kaart. Vol enthousiasme zijn we hiermee bezig en ieder kwartaal blikken we terug, evalueren we met elkaar hoe zaken lopen, stellen kritische vragen en zetten nieuwe acties uit. Het is een mooi dynamisch proces waarin we als team zitten. Waarin we continu op zoek zijn naar hoe we de zorg & behandeling nog beter vorm kunnen geven. Een vervolgstap in bovenstaand geschetst proces is dat we nu meer naar buiten willen treden. De samenwerking opzoeken met andere partijen in ons werkgebied. Het buurtteam en gebiedsteam/gemeente zijn hierin belangrijke spelers.”

Regioteams: de voordeur van Reinier van Arkel

De voordeur van Reinier van Arkel staat voortaan in de regio. De regioteams hebben als missie: “Vanuit een brede blik en gelijkwaardige verbinding samen het verschil maken voor onze cliënten”. Dat betekent dat het de professionals in de regioteams zijn die bij de cliënt betrokken zijn vanaf de eerste fase van de behandeling. De hulpvraag van de cliënt is leidend; het herstelgerichte behandelaanbod van de regioteams sluit hierop naadloos aan. Het netwerk van Reinier van Arkel en dat van de cliënt worden ingeschakeld om het herstel te bevorderen. De cliënt kan vanaf de intake direct met zijn hulpvraag aan de slag door de inzet van blended/online behandelmodules, een balansgroep en ander groepsaanbod. Zo geven we samen snel de nodige aandacht, zorgen we voor tijdige, kundige diagnostiek en richten we ons samen met de cliënt en zijn/haar naasten op het vormgeven van het beoogde herstel. Hierin werken de regioteams nauw samen met de herstelacademie, andere netwerkpartners en waar nodig de collega’s uit de zorgclusters en/of klinieken.

Wat je doet

Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van het samengestelde FACT/regioteam. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostiekconclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Natuurlijk ben je cliëntgericht en resultaatgericht. Een teamoverstijgende kartrekker dus. Ook begeleid je A(N)IOS en krijg je de mogelijkheid om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, uiteraard altijd in overleg met jou!

Wie zoeken we

Voor ons team zijn we op zoek naar een kundige, enthousiaste psychiater die de overtuiging deelt dat herstelgericht werken en regionale (netwerk)samenwerking leiden tot de beste zorg & behandeling aan cliënten.

Beschik jij over de bevlogenheid om samen met ons verder te bouwen aan de best mogelijke herstelondersteunende zorg en netwerkpsychiatrie?

We starten graag met professionals die zich herkennen in de volgende kernwaarden en eigenschappen:

• Je stelt de cliënt en het netwerk centraal en hebt een transdiagnostische blik;

• Je werkt graag vanuit de principes van positieve gezondheid;

• Je draagt graag bij aan een inspirerend werk- en leerklimaat en hoge kwaliteit van zorg;

• Je voelt jezelf een pionier, bent vernieuwend, initiatiefrijk en breed inzetbaar;

• Je krijgt energie van samenwerking en draagt dat ook uit naar anderen, je bent verbindend in je communicatie.

Wat bieden we je

Naast beloning conform AMS cao ggz bieden we je vooral autonomie in je werk, een hoge mate van zelforganisatie en de kans om een centrale rol te spelen in de verdere uitbouw van het team.

Wij geloven in zelforganiserende teams waarin je samen met je collega’s invulling geeft aan hoge kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Hierin waarderen we eigen initiatief en krijg je de ruimte om op je eigen manier te werken.

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers. Om het zelforganiserend werken nog beter vorm te geven, bieden wij op korte termijn de eerste inspirerende scholingsmodules aan gericht op:

• Werken met de Herstelondersteunende Netwerkintake;

• Werken met Resourcegroepen in het netwerk.

Wij investeren in psychiaters
Reinier van Arkel investeert in beginnende en meer ervaren psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling in de vorm van fellowship of partnership.

Fellowship
Is gericht op psychiaters in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het (verder) ontwikkelen van medisch leiderschap en de (nadere) kennismaking met de organisatie. Voor een groep jonge psychiaters organiseren we kennissessies (onder andere een uitgebreide cursus beleidspsychiatrie), ontmoetingen met de Raad van Bestuur en directies van de zorgeenheden, meeloopdagen en supervisie. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert als persoonlijk mentor. We bieden het fellowship aan jonge psychiaters die minimaal drie jaar bij ons in dienst willen treden.

Partnership
Voor psychiaters met meer werkervaring is er het partnership. De invulling hiervan bepalen we graag samen met jou. Inhoudelijk kan er voor een eigen accent worden gekozen dat aansluit bij de ambities van Reinier van Arkel. Te denken valt bijvoorbeeld aan verdieping of wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied of het behalen van een aantekening als psychotherapeut of opleider. Het partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Het is zeker ook mogelijk om het werken in ons team te combineren met werk in een ander team binnen Reinier van Arkel! Uitgangspunt is dat we jouw werkomgeving graag zo prettig mogelijk voor je maken. Zijn er persoonlijke wensen waarin wij mogelijk een rol kunnen spelen? Laat het ons weten, we gaan hierover graag met je in gesprek.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren kan door middel van het toesturen van je CV en (korte) motivatie via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! We spreken je graag!

Interesse in de positie en de beweging naar netwerkzorg maar nog vragen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Bel in dat geval met: Annegeert Michielse (Maatschappelijk Werker), bereikbaar via: 06-82693153.