Manager Zorg – Herlaarhof Kinder & Jeugdpsychiatrie – tijdelijk

Ben jij ambitieus en enthousiast? “Ben jij er” voor je medewerkers? Beschik jij over vernieuwende ideeën die onze zorg verder brengen? Solliciteer dan nu naar de functie van manager zorg binnen Herlaarhof!

De organisatie-eenheid Herlaarhof is op zoek naar twee tijdelijke ervaren managers zorg voor enkele behandelteams met als standplaats Vught! Periode van inzet betreft voor beide posities vanaf half oktober 2024 voor de duur van +/- 6 maanden.

Waar je werkt

Je gaat aan de slag als manager zorg binnen Herlaarhof (https://www.herlaarhof.nl/).

Herlaarhof biedt specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische aandoeningen, die stagneren in hun ontwikkeling. Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben een ernstige psychische aandoening met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Wij zetten ons, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Omdat kinderen en jongeren het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. Daarnaast sluiten we aan bij de regioteams van Reinier van Arkel en werken we nauw samen met huisartsen, jeugdartsen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin onder andere door het bieden van consultatie en advies.

Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel (https://www.reiniervanarkel.nl/). Werken bij Reinier van Arkel betekent werken bij een organisatie die staat voor het leveren van goede zorg & behandeling vanuit de beleving van de mensen die een beroep op ons doen. Maar ook vanuit het oogpunt van hun naasten, verwijzers, netwerkpartners en de medewerkers en vrijwilligers die deze zorg dagelijks leveren. Dat is en blijft onze belangrijkste drive de komende jaren. Onze ambities, te weten: 1/3 meer herstel voor alle cliënten; een cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid en stakeholdertevredenheid van een 8, bekrachtigen dit.

Wat ga je doen

Teams zijn de bouwstenen aan de basis van onze organisatie. Zij zetten zelforganisatie in als middel om hun doelstellingen te bereiken. Jij als manager zorg hebt een centrale rol in het participeren in externe netwerken en geeft direct leiding aan een aantal teams met in totaal 40 tot 100 medewerkers. Je stijl van leidinggeven is bij voorkeur Rijnlands: je bent sensitief, je weet wat leeft binnen de organisatie en handelt daarnaar. Je bent in verbinding met je omgeving en gelooft in dialoog en co-creatie. Je stuurt op het realiseren van de gestelde doelen en werkzaamheden binnen de teams zodat de professionals optimaal hun werk kunnen doen. Daarnaast maak je deel uit van het Management Team (MT) van onze eenheid. Vanuit deze positie neem je verantwoordelijkheid voor je teams in het MT en fungeer je ook als aanspreekpunt op diverse aandachtsgebieden en/of projecten die voor de hele organisatie-eenheid van toepassing zijn.

Rijnlands leiderschap – Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Reinier van Arkel verwacht van leiders dat zij leiderschap tonen dat zichtbaar bijdraagt aan het realiseren van de collectieve ambitie en dat zij de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn organiseren. Vanuit de Rijnlandse besturingsfilosofie zijn vakmanschap, verbinding, vertrouwen en inspiratie basisbenodigdheden voor goed organiseren. Leiders leven dit zelf voor (voorbeeldrol) en creëren een passend werk- en leerklimaat binnen de teams om deze aspecten tot bloei te laten komen. Dit doen zij door de autonomie van teams en professionals te optimaliseren en hen te laten schitteren om zo te zorgen dat de organisatie als geheel de beweging maakt naar de collectieve ambitie.

Wie je bent

Een ontwikkelings- en resultaatgerichte manager die bij voorkeur beschikt over:

 • Een afgeronde WO of HBO-opleiding bedrijfskunde of andere gedegen managementopleiding.
 • Ervaring in een leidinggevende functie binnen de zorg (ervaring als manager binnen de GGZ is een pre).
 • Kennis van en affiniteit met financiering en recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de GGZ in het bijzonder.
 • Je hebt specifiek interesse in een tijdelijke managementpositie.
 • Een ontwikkelings en resultaatgerichte instelling.
 • Bevlogenheid en betrokkenheid.
 • De kunst om het evenwicht te bewaren tussen nabijheid bij zijn/haar teams en overkoepelend denken/handelen.
 • Geloof in de principes van zelforganisatie.
 • De durf om lastige situaties bespreekbaar te maken maar die ook hulp durft te vragen.

Wat we je bieden

 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig de cao GGZ FWG 65 (€4785-€6264).
 • Een overeenkomst voor tijdelijk (periode: half oktober 2024 voor de duur van +/- 6 maanden) voor 28-36 uur per week.
 • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling.
 • De mogelijkheid om samen met je teams te bouwen aan zelforganisatie.
 • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.
 • Een breed aanbod aan opleidingen en trainingen (waaronder E-learnings via LEO).
 • Deelname aan FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Meer weten en solliciteren

Meer weten: Voor vragen of extra informatie over deze vacature kan je contact opnemen met: Petya van Vliet (Directeur Algemene Zaken Herlaarhof), bereikbaar op: 06-54970610.

Solliciteren: Interesse?! Solliciteer dan via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met: zondag 14 juli 2024.  

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.