Systeemtherapeutisch werker Specialistische Groepsbehandeling Vught

Ben jij die systeemtherapeutisch werker die graag aan de slag wil binnen de Kinder & Jeugdpsychiatrie? Lees dan snel verder en solliciteer!

Waar je werkt

De Specialistische Groepsbehandeling in Vught is onderdeel van Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Herlaarhof; hét expertisecentrum op het gebied van psychiatrische zorg voor kinderen en jeugdigen. Onze missie is het leveren van specialistische psychiatrische zorg/begeleiding op maat aan kinderen en hun systeem, met als doel het bevorderen van de ontwikkeling van het kind. Daarbij werken we nauw samen met het systeem en (externe) zorg- en onderwijsprofessionals.

Het aanbod van de specialistische groepsbehandeling richt zich op observatie- en/of behandelingsdoelen, en vindt plaats op één van de behandelingsgroepen. Deze groepen zijn samengesteld op basis van hulpvraag en (ontwikkelings)leeftijd, en bestaan uit maximaal zes kinderen en twee sociotherapeuten. De kinderen komen vier (kindgroep) of vijf (jeugdgroep) middagen per week gedurende tweeënhalf uur naar de groep. De duur van een traject varieert van een periode van acht weken tot vier maanden, afhankelijk van de hulpvraag en verloop van het traject. Naast de middaggroep is er in de ochtend een groep voor kinderen en jongeren die zijn vastgelopen op school. Vanuit een opgebouwde vertrouwensband bekijken we samen welke stappen haalbaar of nodig zijn om schoolgang te herstellen.

Op de specialistische groepsbehandeling werken we vanuit een systemisch kader. Naast kindgericht steken we ook in op het systeem om verandering op gang te brengen en stappen te zetten richting de gestelde doelen. Naast de sociotherapeuten die met name vanuit een praktisch pedagogische ondersteuning de vertaalslag van groep naar thuis en school (en vice versa) maken hebben we een systeem therapeutisch werker die met het systeem aan de slag gaat in de onderliggende patronen.

Het team
Ons team bestaat uit een kleine groep enthousiaste professionals, die zich elke dag inzetten om de beste zorg en begeleiding te bieden. We zijn gedreven om een zelfsturend team te worden, en zetten ons in om ons dusdanig te profileren dat we een prominente plek innemen binnen ons werkveld. We werken daarbij nauw samen met het multidisciplinaire team van Herlaarhof.

Wat je doet

Je kan als systeemtherapeutisch werker op de specialistische groepsbehandeling onder andere denken aan de volgende taken:

 • In kaart brengen of er daadwerkelijk een relatie is tussen de problematiek van het kind of de jongere en gegroeide interactiepatronen.
 • In kaart brengen van zowel beschermende als risicofactoren.
 • Een inschatting maken over de mogelijkheid tot verandering en de mate waarin men een samenwerkingsrelatie kan en wil aangaan.
 • Aangaan van samenwerkingsrelatie met het systeem. – Dit alles leidt tot een indicatiestelling waarna een gezamenlijke context gecreëerd wordt over het probleem en de visie op herstel. Naar aanleiding van de indicatiestelling wordt een passend behandelaanbod geadviseerd. Dit kan zijn een vervolgtraject van de systemisch werkende binnen de specialistische groepsbehandeling. Inzet van een andere systemische module binnen Herlaarhof of advisering richting extern aanbod behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Overbrengen en versterken van systemische kennis bij de sociotherapeuten van de specialistische groepsbehandeling.
 • Vanuit systemisch oogpunt meedenken in casuïstiek.

Wat we van je vragen

 • Je bent een systeemtherapeutisch werker ingeschreven in het kwaliteitsregister van de NVRG;
 • Je beschikt over een afgeronde bachelor op hbo-niveau in de zorg- of welzijnssector;
 • Je beschikt over een aanvullende door de NVRG-erkende opleiding tot systeemtherapeutisch werker. Deze bestaat uit technisch theoretische vorming, groepssupervisie en individuele supervisie;
 • Je beschikt over ervaring als systeemtherapeutisch werker of systheemtherapeut binnen de psychiatrie.

Wat we je bieden

Bij Reinier van Arkel werken mensen die blij zijn met jou als collega! Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Je wensen bespreken we graag met je!

 • Salaris: arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ FWG 50.
  Dienstverband: het betreft een dienstverband van 8-24 uur per week voor de periode van 1 jaar met kans op omzetting naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Werktijden: je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden.

Meer weten en solliciteren

Solliciteren: Solliciteren kan via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Solliciteren op deze vacature is mogelijk tot en met: zondag 28 juli 2024. 

Meer weten: Neem daarvoor even contact op met: Mara Welten (Manager Zorg), bereikbaar via: 06-83112721.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.