Directeur Behandelzaken

Reinier+, specialistische poliklinische, ziekenhuis- en ouderenpsychiatrie

 

Psychiater/ Klinisch Psycholoog

Ben jij een ervaren behandelaar met managementervaring die vanuit inhoudelijke gedrevenheid zijn/haar collega’s inspireert en meeneemt bij de doorontwikkeling van hoogwaardige specialistische zorg? De zorgeenheid Reinier+ heeft een vacature voor een directeur behandelzaken, een uitdagende functie waarin je samen met je collega directeur bedrijfsvoering duaal en integraal verantwoordelijk bent voor de zorgeenheid. Voor de directeur behandelzaken ligt hierbij het accent op het zorgbeleid en de zorgprocessen. Als directeur behandelzaken ben je tevens werkzaam als regiebehandelaar binnen de zorgeenheid.

 

Organisatie Reinier van Arkel

Werken bij Reinier van Arkel betekent werken bij een organisatie die staat voor het leveren van goede zorg vanuit de beleving van de mensen die een beroep op ons doen, en ook vanuit het oogpunt van hun naasten, verwijzers, netwerkpartners en de medewerkers en vrijwilligers die deze zorg dagelijks leveren. Dat is en blijft onze belangrijkste drive de komende jaren. Reinier van Arkel omarmt het concept positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan, en daarbij zo veel mogelijk de eigen regie te voeren.

Reinier van Arkel is ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg toeneemt als we professionals regie geven over de inhoud van het werk. Zelforganiserende teams verenigen resultaatverantwoordelijkheid met de ‘menselijke maat’ en slimmer werken. Door te kiezen voor zelforganisatie stimuleren we de beweging naar vertrouwen in kundige professionals die werken aan continue verbetering. Aan het aldus beleggen van het eigenaarschap voor kwaliteit is het afleggen van rekenschap over de geleverde kwaliteit onlosmakelijk verbonden.

 

Reinier+

Reinier+ biedt (hoog)specialistische ggz-zorg bestaande uit diagnostiek, consultatie en behandeling aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en aan mensen met een verhoogd risico op een chronisch beloop van de aandoening. De zorg van Reinier+ is vormgegeven in poliklinische/deeltijd- en ziekenhuispsychiatrie. Ouderenpsychiatrie is een samenwerking met Reinier². Binnen Reinier+ zijn circa 375 medewerkers werkzaam in specialistische (behandel)teams die in hun werk gefaciliteerd worden door vijf managers.

De afgelopen drie jaar lag de nadruk op een gezonde bedrijfsvoering; financiën en management zijn nu op orde en medewerkers zijn bekwaam, bevlogen en graag met de inhoud bezig. Nu is het tijd voor inhoudelijke doorontwikkeling met een blijvend oog voor de bedrijfsvoering.

 

Opdracht

Als directeur behandelzaken vorm je samen met de Raad van Bestuur en collega-directeuren het directieteam van Reinier van Arkel. Samen met dit collegiale team geef je invulling aan de realisatie van de richtinggevende principes en ambities van Reinier van Arkel. Als lid van het directieteam ben je actief betrokken bij het zorgbeleid en specifiek de beleidspsychiatrie. Je bereidt beleid voor en participeert in besluitvorming, met een sterke adviesrol naar de Raad van Bestuur. Je hebt organisatie brede inhoudelijke portefeuilles. Hierbij is het van belang de aansluiting te zoeken en verbinding te maken met de andere leden van het directieteam en (zorg)professionals van de zorgeenheid en de rest van de organisatie.

Je weet je rol als directeur behandelzaken goed te combineren met de functie als regiebehandelaar. Naast de functie van directeur behandelzaken ben je 8-12 uur per week actief als psychiater of klinisch psycholoog. In de functie van directeur behandelzaken rapporteer je aan de Raad van Bestuur.

Naast de zorginhoudelijke taken en de kwaliteit en veiligheid van cliënten en medewerkers, richt je je op het volgende:

 • Vanuit passie, visie en inspiratie neem je collega behandelaren en professionals mee in het nieuwe denken en werken.
 • Je geeft leiding aan de inhoudelijke doorontwikkeling: ontwikkeling van deskundigheid, competenties en talenten van (medisch) specialisten en zorgprofessionals, vanuit een visie op de vakinhoudelijke ontwikkeling en methodiek en de toepassing daarvan.
 • Je werkt samen met collega directeuren en netwerkpartners;
 • Je bent gericht op innovatie van de zorg.
 • De bedoeling van Reinier van Arkel, zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan Hart voor Herstel, biedt het kader voor deze thema’s.

 

Wie zoeken wij?

Als directeur behandelzaken zoeken wij een psychiater of klinisch psycholoog die:

 • ervaring heeft met leidinggeven en beschikt over aantoonbare managementvaardigheden;
 • een heldere visie en een strategische oriëntatie op de belangrijkste zorginhoudelijke ontwikkelingen heeft en voorloper is in het implementeren van (nieuwe) richtlijnen en zorginnovaties;
 • een visie heeft op positieve gezondheid en herstel ondersteunende zorg;
 • persoonlijk leiderschap en daadkracht toont, met aandacht voor de relatie, laagdrempelig is naar teams en cliënten, en kan schakelen tussen strategisch en tactisch niveau;
 • verbindend is, toegankelijk en actief werkt in netwerken, waarbij hij/zij intern en extern de communicatie opzoekt;
 • creatief denkt en anderen op een energieke manier kan inspireren;
 • praktiserend regiebehandelaar is voor 8-12 uur en als zodanig meedraait in de dienstenpool.

 

Aanbod

De functie directeur behandelzaken Reinier+ wordt gehonoreerd conform de CAO GGZ. De directeur behandelzaken is tevens werkzaam als regiebehandelaar binnen de organisatie. Het totale dienstverband kent een omvang van minimaal 32 uur, waarvan de rol van regiebehandelaar 8-12 uur behelst.

 

Procedure-informatie

De Raad van Bestuur, geneesheer-directeur, directeur bedrijfsvoering Reinier+, de cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn betrokken bij de sollicitatieprocedure. Kandidaten met wie wij in gesprek gaan ontvangen van ons een overzicht met data, tijdstippen en deelnemers aan de gesprekken.

Een assessment of aanvullend onderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure. Daarnaast vragen wij u om een verklaring omtrent gedrag en zullen wij na overleg met u referenties inwinnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700.

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken via de website www.crowngillmore.nl o.v.v. Directeur Behandelzaken Reinier+.