Psychiater – Klinische woonvoorziening ouderen (vast of een tijdelijke opdracht)

Ben jij een bevlogen Psychiater en heb je affiniteit met de doelgroep ouderen?

 

In welke omgeving kom je te werken?
Binnen Reinier van Arkel hebben we expertiseteam ouderenpsychiatrie waarin de ontwikkelingen voorop staan. Dit team bestaat uit 7 ouderenpsychiaters. De huidige zorg wordt omgebouwd naar zorg voor oudere FACT cliënten, een consultatie team ouderen voor V&V en natuurlijk de klinische zorg en poliklinische behandelingen.

Vanwege het vertrek van 1 collega en de uitbreiding van werkzaamheden zijn we op zoek naar twee ouderenpsychiaters (of psychiater met affiniteit voor ouderen), waarvan 1 deels voor de klinische voorziening voor ouderen (Magnolia).

Binnen Magnolia wordt multidisciplinair gewerkt, waarbij je als Ouderenpsychiater samen met een collega ouderenpsychiater eindverantwoordelijk bent voor de medische psychiatrische zorg en de integratie van de somatische en psychogeriatrische diagnostiek en behandeling. Je bent regiebehandelaar voor de aan jou toegewezen cliënten. Ook ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het behandelplan. Je werkt samen met o.a. een GZ psycholoog, de huisarts, teammanager en medewerkers van het paramedisch team. Je verzorgt de supervisie voor verschillende arts assistenten in opleiding.

Verder lever je een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van de eenheid en begeleid je verpleegkundige teams.

De vacature op Magnolia is voor 16 uur per week, als je meer wilt werken dan worden de werkzaamheden gecombineerd met werkzaamheden binnen Reinier Plus (polikliniek of het ziekenhuis).

 

Wat is Magnolia?
Magnolia 1 en Magnolia 2 zijn woon- en behandelvoorzieningen voor oudere cliënten met complexe psychiatrische problematiek en veelal ook fysieke beperkingen. Het betreft een 24 uurs verblijfssetting op het Zorgpark in Vught.

Het is een fijne plek om te werken, waar we de cliënt de zorg bieden die hij of zij nodig heeft.

Naast psychiatrische problematiek is er soms sprake van cognitieve problematiek en/of een verstandelijke beperking en complexe somatische probematiek. Cliënten zitten veelal in de WLZ en hebben een GGZ 5, GGZ 6 of GGZ 7 indicatie, en sommige cliënten hebben Meerzorg.

Er wonen 76 cliënten op twee afdelingen, er wordt gewerkt in kernteams.

In de laatste twee jaar zijn we  flink bezig met inhoudelijke ontwikkelingen om de zorg voor onze cliënten te verbeteren. Dit doen we met een enthousiast en gemotiveerd multi-disciplinair team. Op dit moment zijn we actief bezig met de volgende thema’s:

  • We willen kleinschaligere woonvormen met een eigen leefsfeer gaan organiseren, zodat we meer nabijheid en geborgenheid kunnen bieden. De afdeling wordt dan in 4 kleinere eenheden opgedeeld. Per afdeling kan er dan voor een bepaalde leefsfeer gekozen worden.
  • We zijn sinds een half jaar bezig met een project rondom de aanpak van polyfarmacie. De eerste successen zijn geboekt, maar we hebben nog een weg te gaan. We hebben hiervoor een groepsmeerzorg toekenning gekregen, dus we hebben de middelen om samen hieraan te werken.
  • Professionalisering en deskundigheidsbevordering: daar waar de werkprocessen verbeterd kunnen worden, pakken we dit aan. En door deskundigheidsbevordering en de inzet van een kwaliteitsverpleegkundige willen we gaan werken aan zorg die nog beter wordt voor onze cliënten.

 

Wat kunnen wij je bieden?

  • Wij zoeken voor deze vacature ook een Psychiater voor een tijdelijke opdracht. Het gaat om 16 – 20 uur per week en het betreft een vervanging. De werkzaamheden zijn van 19 oktober tot 11 december.
  • Conform AMS Geestelijke Gezondheidszorg;
  • Een dienstverband voor onbepaalde tijd (tijdens kantooruren, en achterwachtdiensten in avond- nacht en weekend), uren kunnen in overleg besproken worden;
  • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
  • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
  • E-learnings via LearnLinq. En een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
  • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Daarnaast geloven wij in de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Reinier Academy die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt.

Zo bieden wij voor Psychiaters een Fellow en Partnership programma aan. Fellowship is bedoeld voor Psychiaters in hun eerste drie jaar als medisch specialist. Door middel van een inhoudelijk programma bestaande uit kennissessies, meeloopdagen en verdieping ontwikkel jij je op het gebied van medisch leiderschap. Daarnaast is er ruimte voor coaching en fungeert een senior Psychiater als jouw buddy. Wij bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan. Partnership is bedoeld voor Psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn. Hier staat vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal. Samen met jou maken wij een plan op maat waarbij je (naast het AMS) ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

 

Trekt deze rol jou aan? Stuur dan nu je cv en motivatiebrief naar werken@reiniervanarkel.nl onder vermelding van vacaturenummer kwadraat 2020-94.
Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Eva Tan (Ouderenpsychiater) op tel. 06-12316005 of via e.tan@reiniervanarkel.nl of met Jan Driessen (teammanager) via 06-38775546 of via j.driessen@reiniervanarkel.nl

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.