Psychiater met belangstelling voor adolescentenpsychiatrie

In welke omgeving kom je te werken?
Het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie (CAP) biedt specialistische zorg aan jongeren (18-24 jaar) met persoonlijkheidsproblematiek en co-morbide stemming en angststoornissen. Het centrum kent bijna een halve eeuw aan deskundigheid op het gebied van specialistische hulpverlening aan adolescenten (18-24 jaar). Deze ontwikkelingsfase en de ontwikkelingstaken die daarbij horen vragen om een specifieke benadering, net anders dan in de kinderpsychiatrie of de volwassenpsychiatrie. Voorheen boden we generalistische zorg aan deze leeftijdsgroep. Na een grote reorganisatie enkele jaren terug zijn we ons gaan toespitsen op zorg aan adolescenten met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, van vroege signalering tot aan het behandelen van forse persoonlijkheidsstoornissen (zowel internaliserend als externaliserend). Wij doen dat in drie subteams:

- In het VIBEteam wordt een innovatieve vroeginterventie-behandeling bij persoonlijkheidsscheefgroei geboden.

- Het ambulante team biedt poliklinische specialistische zorg bij persoonlijkheidsproblematiek.

- Het deeltijdteam biedt intensieve zorg voor jongeren met ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Tussen de subteams is er intensieve samenwerking.

Wij vragen
Wij vragen een psychiater die graag met onze doelgroep werkt.
• Een Registratie Kinder- en Jeugdpsychiatrie strekt tot de aanbeveling

Verder vragen we iemand die

  • ondernemend, flexibel en breed inzetbaar is;
  • graag samenwerkt;
  • waarde hecht aan het leveren van de beste kwaliteit en;
  • een verbindende wijze van communiceren heeft die bijdraagt aan een inspirerend werk- en leerklimaat (waaronder het geven van supervisie aan a(n)ios) en wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Wij bieden
Dienstverband: Het betreft een dienstverband waarbij de uren in onderling overleg worden afgestemd. Diverse combi’s in aandachtsgebied zijn mogelijk, afhankelijk van je interesse.

Werktijden:
Tijdens kantoortijden, en achterwachtdiensten in avond, nacht en weekend.

Salaris:
Conform AMS Geestelijke Gezondheidszorg.

Aanvullende informatie: Reinier van Arkel investeert in - beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship
Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als “buddy. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership
Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Meer weten en solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw K. Macdonald, psychiater bij CAP, via telefoonnummer 073-658 6651.

Verzoeken om extra informatie of vragen over het fellowship/partnership beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met ons directielid behandelzaken via telefoonnummer 073 - 6586700.

Jouw schriftelijke sollicitatie kan je sturen naar werken@reiniervanarkel.nl onder vermelding van vacaturenummer Plus 2020-12.

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.