Psychiater team Stemming & Angst

Ben jij een bevlogen psychiater met ambities in behandeling, opleiding en onderzoek?

Onze gemotiveerde en multidisciplinaire teams werken dagelijks aan de zorg en therapeutische behandeling van cliënten.
Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je voert farmacotherapie en psychiatrisch onderzoek uit en brengt je conclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Je wordt betrokken bij crisissituaties en medische vraagstukken.
Team Stemming & Angststoornissen bestaat uit 14 collega’s; twee psychiaters, (GZ)-psychologen, vaktherapeuten en ambulant verpleegkundigen. Er wordt multidisciplinair samengewerkt en er heerst een sterk opleidingsklimaat. Het team is kundig, heeft een grote mate van taakvolwassenheid en is ver in haar proces in de ontwikkeling naar een zelforganiserend team.

Wij zoeken

Een collega die met enthousiasme voor onze doelgroep ons team komt aanvullen. Affiniteit met de doelgroep is uiteraard van belang, waarbij doelgroep specifieke ervaring een pré maar geen must is. Kernwoorden zijn: teamspeler, enthousiast, klant- en resultaatgericht.
Binnen het team is op dit moment 16 uur voor de functie van psychiater beschikbaar gekomen. Mocht je interesse hebben in de functie, kan in samenspraak gekeken worden naar een eventuele combinatie met een ander team (bijvoorbeeld team Autisme, Psychotraumacentrum en LVB&Psychiatrie). Voor inhoudelijke vragen over het werken in ons team, of om een keer sfeer te komen proeven, kun je contact opnemen met de vaste psychiater van ons team, Rolieke van Harn (r.van.harn@reiniervanarkel.nl).

De vacature ontstaat binnen Reinier+, specialistische poliklinische psychiatrie, ziekenhuispsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Reinier+ biedt specialistische ggz-zorg bestaande uit diagnostiek, consultatie, behandeling en indien nodig korte opname, aan mensen met een ernstige psychische aandoening en aan mensen met een verhoogd risico op een chronisch beloop van de aandoening.
De zorg van Reinier+ is vormgegeven in specialistische behandelteams en klinische zorg. Deze zorg willen wij steeds meer organiseren in samenwerking met ‘de wijk’ en gaan we aanvullen met zorg uit ‘regioteams’.

Specialistische behandelteams

Onze specialistische behandelteams bieden diagnostiek- en behandeltrajecten primair gericht op symptomatisch herstel (binnen de context van de zes levensgebieden zoals gedefinieerd binnen het concept positieve gezondheid) met een duidelijk behandeldoel en behandelduur. De zorgteams zijn ingesteld op de verschillende diagnosen en kennen samen een zeer breed spectrum van methodieken en behandelvormen.
Om onze expertise zo effectief mogelijk in te zetten werken we, daar waar nodig, samen met andere teams intern, en netwerkpartners extern.

Regioteams

In de toekomst zullen we vanuit regioteams triage en consultatie aanbieden voor cliënten en hun naasten woonachtig in deze regio’s. Ze opereren naast en in samenwerking met de regionale FACT- en ART-teams en bieden ondersteunende contacten, passend bij de specialistische vraag van de cliënt. Ze bieden continuïteit aan de cliënt en naasten van Reinier+ gedurende het gehele behandeltraject, waarbij verpleegkundigen als casemanagers, de cliënt en zijn resourcegroep blijven begeleiden.

Klinische zorg

Een klinische opname is een zo kort mogelijke interventie in het ambulante proces. Onze klinische zorg is beschikbaar daar waar een tijdelijke opname nodig is. De regie over de behandeling blijft hierbij in handen van het regioteam en/of specialistische team en wordt samen met het verpleegkundig team en de behandelaren van de afdeling vorm gegeven. Onze klinische zorg vervult een belangrijke taak voor de ouderenpsychiatrie (in samenwerking met Reinier²) en de ziekenhuispsychiatrie.

Wat kunnen wij je bieden?

Werktijden: werktijden tijdens kantooruren met achterwachtdiensten in avond, nacht en weekend.
Salaris: arbeidsvoorwaarden en salariëring conform AMS-GGZ.
Dienstverband: het betreft een dienstverband voor 32 tot 36 uur per week. Een parttime dienstverband is bespreekbaar.
Overige informatie:

Fellowship en Partnership

Reinier van Arkel investeert in - beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship

Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als “buddy. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership

Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Meer weten en solliciteren

Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met ons directielid behandelzaken via telefoonnummer 073 - 6586700.

Jouw schriftelijke sollicitatie kan je sturen naar werken@reiniervanarkel.nl onder vermelding van vacaturenummer Plus 2020-09.

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.