Onze collectieve ambitie

Wij zijn er om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat kunnen we niet alleen. Daarom netwerkzorg.

Onze naamgever, Reinier van Arkel, was ons ver vooruit. Al bij onze start in 1442 streefde hij naar inclusie en maatschappelijk meedoen. De uitvoerders van zijn testament realiseerden zich dat samenwerking met ‘geburen’ (de wijk) en het stadsbestuur hiervoor voorwaardelijk waren.

Zo is Reinier van Arkel door de eeuwen heen geworteld in de stad ’s-Hertogenbosch en de regio Meijerij, vanuit onze diepe overtuiging dat nabijheid, zorg voor de ander en maatschappelijk erbij horen en meedoen bijdragen aan gezondheid en een betere samenleving. Mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid zó ondersteunen dat zij  op een voor hen betekenisvolle wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij is waar we voor staan.

Groeien in verbinding

Dicht bij huis de hulp ontvangen die past bij de hulpvraag die er voor de cliënt toe doet, door die professional of naaste die jou het beste verder kan helpen. Voor mensen met (complexe) psychische hulpvragen is het vandaag
de dag nog niet vanzelfsprekend. De huidige organisatie van de geestelijke
gezondheidszorg is nog te gefragmenteerd, ondergebracht in verschillende zorgechelons en wordt aangeboden door een veelheid aan formele en
informele partijen. Netwerkzorg is voor Reinier van Arkel hét antwoord
op meerdere maatschappelijke vraagstukken, zoals de toegankelijkheid
van zorg ten tijde van toenemende personele en financiële schaarste. Dat
lossen we immers niet alleen op.

Hoe we dat doen? Dat lees je in het bijgevoegde document.

Reinier van Arkel maakt werk van werkgeluk!

Onze ambitie? De leukste van Brabant te zijn!

Dat betekent dat we éxtra aandacht hebben voor de ruimte om je als
medewerker verder te ontwikkelen, te doen waar je goed in bent en je
gewaardeerd voelen. Want werkgelukkige medewerkers staan garant
voor de best passende (hoog-) specialistische zorg, tonen eigenaarschap
en maken dat we met elkaar Reinier van Arkel ‘zijn’.

Daarom heeft werkgeluk, naast onze inhoudelijke beweging naar netwerkzorg en een gezonde bedrijfsvoering, de volle aandacht met als uiteindelijke
ambitie: de leukste werkgever van Brabant te zijn!

Hoe onze directeur Werkgeluk & Ontwikkeling, Paul Raaijmakers, over het belang van werkgeluk denkt? Lees het hier

Kernwaarden

Betrokken
Reinier van Arkel staat midden in de maatschappij en draagt bij aan een veilige en gezonde samenleving. Onze professionals sluiten aan bij de hulpvraag van de cliënt en diens naasten en zijn beschikbaar en bereikbaar. Onze zorg is flexibel en nabij georganiseerd.

Bevlogen
Onze medewerkers lopen warm voor hun werk, zijn behulpzaam en oplossingsgericht. Ze werken samen om de meest optimale zorg te leveren en nemen het voortouw om deze continu te verbeteren.

Betrouwbaar
Reinier van Arkel staat voor kwaliteit en veiligheid. Wij werken transparant, zijn aanspreekbaar en doen wat is afgesproken.