Kernwaarden

Betrokken
Reinier van Arkel staat midden in de maatschappij en draagt bij aan een veilige en gezonde samenleving. Onze professionals sluiten aan bij de hulpvraag van de cliënt en diens naasten en zijn beschikbaar en bereikbaar. Onze zorg is flexibel en nabij georganiseerd.

Bevlogen
Onze medewerkers lopen warm voor hun werk, zijn behulpzaam en oplossingsgericht. Ze werken samen om de meest optimale zorg te leveren en nemen het voortouw om deze continu te verbeteren.

Betrouwbaar
Reinier van Arkel staat voor kwaliteit en veiligheid. Wij werken transparant, zijn aanspreekbaar en doen wat is afgesproken.

Missie

De bedoeling van Reinier van Arkel

Wij zijn er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun naasten. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg – die een combinatie is van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies- door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goede professionals. Wij bieden niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns specialistische zorg, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychiatrische aandoeningen. En omdat we ons realiseren dat we dat niet alleen kunnen, doen we dat samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverband met partners waaronder Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch e.o. en Ypse.

Richtinggevende principes

* Wij zijn er van overtuigd dat ernstige psychiatrische problematiek voorkomen kan worden, of de gevolgen daarvan verminderd, wanneer tijdig de juiste zorg geboden kan worden in de nabijheid van de cliënt.

* We bieden hoogwaardige tweedelijns specialistische zorg. Het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg is een voortdurend proces. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de ontwikkelingen binnen Reinier van Arkel en de bedoeling van onze zorg.

* Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Vanuit dit uitgangspunt willen wij onze cliënten helpen zichzelf te helpen en zelf de regie over hun leven weer in handen te nemen.

* Herstellen doe je thuis. We gaan in subregio’s werken om letterlijk en figuurlijk dichtbij onze cliënten te zijn en ook de verbinding aan te gaan met huisartsen en andere zorgverleners in de nabijheid van de cliënt.

* Dit kunnen we niet alleen en daarom leveren we onze zorg samen met de cliënt, zijn naasten en in een subregionaal netwerkverband.

Hart voor Herstel

Meerjarenbeleidsplan 2019-2021

De Reinier van Arkel groep is in beweging. De richtinggevende principes zijn geformuleerd en inmiddels leidend geworden voor ons dagelijks handelen. Het aantal teams dat via zelforganisatie hoge kwaliteit van zorg levert en met meer plezier en trots hun werk doet, groeit.