Coassistent

Naast het opleiden van psychiaters en klinisch geriaters, leiden wij voor het UMC Utrecht en Radboudumc Nijmegen ook coassistenten op. Behalve deze goed gewaardeerde reguliere coschappen psychiatrie zijn ook keuze-coschappen mogelijk. Deze klinische keuzestages vinden plaats binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, de volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie, met mogelijkheden op de verschillende opnameafdelingen, (specialistische) poliklinieken en crisisdienst.

 

Keuze-coschap
Indien je je verder wilt verdiepen in de psychiatrie, of bepaalde aspecten ervan, maken we in een persoonlijk gesprek over je belangstelling en voorkeur graag gezamenlijk een keuzestage op maat. Op alle stageplaatsen wordt zo ver als mogelijk gestreefd naar actief, met psychiaters of psychiaters in opleiding, participeren in de patiƫntenzorg, waarbij het in een goed leerklimaat opleiden resp. opgeleid worden centraal staat. Naast de werkzaamheden onder begeleiding van een aios en/of psychiater kan ook aan (delen van) het onderwijs aan de aios worden deelgenomen; en bij langdurige stages ook het groepsmentoraat voor anios worden bijgewoond.

Vanuit onze instelling bieden we ook de mogelijkheid voor een wetenschappelijke stage. Deze stage is gericht op actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek binnen een bestaande onderzoekslijn. Het (onder begeleiding) schrijven van een wetenschappelijk artikel in het kader van deze stage, wordt hierbij gestimuleerd.

Eisen en duur stage

  • Het reguliere coschap psychiatrie is succesvol afgerond.
  • Het keuze-coschap duurt 4, 6 of 12 weken of langer, dan wel in overleg met de begeleidend psychiater.
  • De wetenschappelijke stage duurt minimaal 12 weken en kan eventueel verlengd worden.

Wil je een specifieke stage doorlopen in je keuze-coschap? Neem gerust contact op met

  • Toine den Hollander, psychiater/plv. opleider psychiatrie en opleider voor de coschappen van het UMC-U
  • Rian Schreuder, psychiater locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis en opleider voor de coschappen van het UMC-U,
  • Veronique van Thiel, psychiater en opleider coschappen Radboudumc,
  • Prof. dr. Koen Grootens, psychiater/opleider psychiatrie (in het bijzonder bij vragen over de wetenschappelijke stage)

Bereikbaar via het secretariaat (Dianne Verstappen): 06-30032429 of via [email protected].