De opleidingen

De postacademische opleidingen voor psychologen, die ook voor (ortho)pedagogen en gezondheidswetenschappers toegankelijk zijn, bestaan uit:
  • opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) BIG
  • psychotherapeut BIG
  • gezondheidszorg psycholoog specialist (klinisch psycholoog) BIG

Er bestaat een aparte kinder- en jeugdvariant.

De opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut zijn BIG-geregistreerde basisopleidingen (art. 3) en vormen een wettelijke voorwaarde om te kunnen werken in de GGZ. De gezondheidszorgpsycholoog specialist (klinisch psycholoog) is een BIG-geregistreerde specialistenopleiding (art. 14), vergelijkbaar met de opleiding tot psychiater.

Reinier van Arkel heeft een samenwerkingsverband in de vorm van een stichting met het RINO Zuid Nederland, dat de cursorische opleidingen aanbiedt. Het is mogelijk in uitzonderlijke gevallen een beroep te doen op opleidingsplaatsen buiten de eigen regio, dit dient met het RINO Zuid Nederland en de betreffende hoofdopleider overlegd te worden.

Voor de kinder- en jeugdvariant gezondheidszorg psycholoog specialist (klinisch psycholoog) is er landelijk een opleiding ondergebracht bij stichting BoPP Midden Nederland.

P-opleidingsteam

Paul van der Heijden is P-opleider.
Maaike Laurant is waarnemend P-opleider.

Marleen de Groot-Heupner, Jane de Bont en Yvonne Montfoort zijn de praktijkopleiders.

Praktische informatie

Algemene en specifieke informatie over de opleidingen staan op de site van RINO Zuid Nederland Eindhoven en BoPP Midden Nederland. Hier zijn ook de opleidingsreglementen, lesroosters, beoordelings- en evaluatieformulieren en dergelijke te vinden.

Vacaturestellingen
Voor externe werving wordt de vacature geplaatst op de RINO-sites van Eindhoven en Utrecht. Gevraagde vereisten zijn een LOGO-verklaring (voldoende vooropleiding) verkrijgbaar bij het SPON in Nijmegen, alsook een referentiebrief van een praktijkopleider, docent, professional of manager in de praktijk.

Welke vooropleiding is nodig
Afgestudeerde academici in de gedragswetenschappen (psychologen, (ortho)pedagogen en geestelijke gezondheidskunde) komen in aanmerking voor toelating tot de opleiding.

RINO Zuid Nederland EindhovenPDO-GGZ Utrecht

Een goed opleidingsklimaat

Als P-opleider ben ik verantwoordelijk voor alle psychologische vervolgopleidingen die Reinier van Arkel in huis heeft. Samen met Maaike Laurant -klinisch psycholoog- ben ik verantwoordelijk voor de inrichting van hun opleidingsplaatsen, evalueer hun functioneren en zorg in het algemeen voor een kwalitatief goed opleidingsklimaat.

Paul van der Heijden

Opleider psychologen, klinisch psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker