Opleiding Verpleegkundige

Werken en leren is bij Reinier van Arkel mogelijk. Kies voor een opleidingsplaats Verpleegkunde op MBO- of HBO-niveau. Of volg de opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz.

Opleiding verpleegkunde niveau 4 (MBO)

BBL-4 verpleegkunde regulier of instroom

Bij een beroepsbegeleidende leerweg is er sprake van een combinatie van werken en leren. Bij de start van de opleiding wordt er gedurende één schooljaar een leerovereenkomst opgemaakt. Aan het einde van het 1e leerjaar ontvang je bij geschiktheid, een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Bij een leerovereenkomst is de schoolstructuur leidend. Bij een leerarbeidsovereenkomst werk je onregelmatige diensten. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO ggz.

De opleiding wordt gevolgd op het ROC de Leijgraaf te Oss.

Toelatingseisen

-VMBO-T (theoretische leergang) afgerond
-Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
-Gelijkwaardige opleiding succesvol afgerond
-MBO sociaal agogische opleiding afgerond
-Verzorgende IG afgerond

Opleiding verpleegkunde niveau 6 (HBO)

HBO-V deeltijd

Bij de deeltijd opleiding is er sprake van een combinatie van werken en leren.
Je hebt al een diploma verpleegkunde (niveau 4) of een HBO-verwante opleiding en daarmee veel kennis en ervaring opgedaan. Bij de start van de opleiding wordt er een leerarbeidsovereenkomst opgemaakt, voor de duur van de opleiding. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO ggz.

De opleiding wordt gevolgd aan de Avans Hogeschool te Breda.

Toelatingseisen

-MBO-verpleegkunde (Niveau 4) afgerond
-HBO-verwante opleiding afgerond

Elke dag met goede zin naar mijn werk

Doordat mijn vader in de forensische psychiatrie werkt, is mijn interesse gewekt. Zelf heb ik psychische problemen gehad, dat maakt dat ik anderen ook wil helpen. Ondanks dat ik weet dat een baan in de ggz soms heftig en zwaar kan zijn, wilde ik het toch doen. Ik haal er zoveel voldoening uit! Elke dag ga ik met goede zin naar mijn werk. Ik vind het leuk om de cliënten te zien.

Milan van Erven

volgt de vierjarige opleiding mbo-verpleegkunde met topmodule Ervaringsdeskundigheid bij Reinier van Arkel. Ze is op dit moment 2e jaars leerling. (Het is momenteel niet meer mogelijk deze topmodule te volgen.)

Opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz

Het vak van de Verpleegkundig Specialist ggz

Als Verpleegkundig Specialist ggz bied je geïntegreerde verpleegkundige en medische behandeling op psychiatrisch gebied en werk je als regiebehandelaar in de geestelijke gezondheidszorg. Taakherschikking is een belangrijk onderdeel van de functie. Op het vlak van innovatie en onderzoek vervult de VS ggz een voortrekkersrol. De VS ggz zorgt voor kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op basis van evidence based practice en heeft een leidende rol bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Een beroep in opmars

Ik zit in de werkgroep kwaliteit van het VIP (team Vroeg Interventie Psychose) en FACT-team. Het is een beroep in opmars. Onderzoek laat zien dat de verpleegkundig specialist bijdraagt aan de kwaliteit en continuïteit van zorg. Nu zijn er landelijk net iets meer dan 900. Dit aantal neemt de komende jaren alleen maar toe, ook binnen Reinier van Arkel.“

Rob Weijts

Verpleegkundig specialist ggz in opleiding bij het FACT-team

Vragen en contact

Reinier Academie

Postbus 70058
5201 DZ ‘s-Hertogenbosch
Coördinator initiële opleidingen mevrouw Jacqueline Brokkaar
Tel: 06 46 18 57 13