Stage ART Zaltbommel

Ben jij op zoek naar een leuke stageplaats….

Beschermd wonen (BW) Zaltbommel

BW Zaltbommel is een woongroep voor ongeveer 20 volwassen mensen van alle leeftijden die te maken hebben met psychosociale beperkingen. BW Zaltbommel is gevestigd in een wijk. Het bestaat uit 4 huizen aan elkaar. De huizen bestaan uit 3 woongroepen en een woning waar 1 persoon in woont om het zelfstandig wonen te oefenen. Daarnaast begeleiden we een aantal ambulante cliënten in de omgeving. Iedere cliënt heeft een ander doel, maar wonen en leren staan hier centraal. BW Zaltbommel is een onderdeel van Reinier van Arkel. Reinier van Arkel is een gezondheidzorginstelling, gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met psychische problemen.

Er wordt gewerkt vanuit de zorgprogramma ART (Actief heRstel in de Triade). Dit programma is gericht op herstel en perspectief bieden aan mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische problemen. We richten ons op het herstel van de identiteit, herstel van zowel lichamelijke als psychische gezondheid en het maatschappelijk herstel. Dit doen we door samen te werken met de client, familie/naasten en de hulpverlener. Dit noemen we ‘de triade’.

Wie werken er op woongroep Zaltbommel?
Er werken ongeveer 10 medewerkers binnen BW Zaltbommel:
één teammanager, verpleegkundigen mbo/hbo, begeleiders en leerlingen. Verder krijgt dit team ondersteuning van de afdelingsassistentes.
BW Zaltbommel biedt stageplaatsen aan studenten die bezig zijn met de opleiding HBO Social Work (Hoofdstroom SPH/MWD).

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e):
- Belangstelling voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
- In staat zijn om als collega binnen een team te werken (vragen en bevraagd worden, informeren en geïnformeerd worden, afspraken nakomen).
- Open staan voor nieuwe kennis en ervaring en dit voortdurend bespreekbaar maken met de stagebegeleider en collega. Dat wil zeggen dat er verwacht wordt dat de stagiair(e) zich lerend opstelt.
- De stagiair(e) dient zelfstandig, flexibel en enthousiast te functioneren.
- Bereid zijn om onregelmatige diensten te werken (dag- en avonddiensten); géén slaapdiensten, (08:30-16:30 of 14:30-22:30)
- Zelfstandig / op eigen initiatief om feedback vragen.
- Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces.
- Zelf leermogelijkheden kunnen zien en creëren.

Wat bieden wij:

  • stageplaats voor minimaal 5 maanden (Sociaal Agogisch)
  • professionele werkbegeleiding.
  • stagedagen van 6 of 8 uur met onregelmatige diensten (dag en avond).
  • stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
  • stagevergoeding volgens CAO GGZ

Informatie: Laura Kropman, [email protected]
Sollicitaties naar: [email protected] (sluitingsdatum 29 maart 2024)