Dovenpsychiatrie Waterboog

Dovenpsychiatrie ‘Waterboog’

Voor studenten die de uitdaging durven aangaan……


Waterboog

Waterboog is een 24-uurs zetting voor (jong) volwassenen die naast hun psychiatrische problematiek ook een auditieve beperking hebben, eventueel in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Op de Waterboog communiceren we met gebarentaal of gesproken taal ondersteund met gebarentaal of d.m.v. vingerspelling. De Waterboog is een onderdeel van Reinier van Arkel. Reinier van Arkel is een gezondheidzorginstelling, gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische en psychische problemen. Binnen de afdeling wonen 16 cliënten. 1 Cliënt is woonachtig op het terrein Voorburg en krijgt begeleiding vanuit de Waterboog.

Voor wie is de Waterboog er?

De Waterboog is er voor (jong) volwassenen met een auditieve beperking, eventueel in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast is 80% van onze bewoners autistisch of heeft een aan autisme verwante stoornis, met andere diverse psychiatrische problemen (Borderline, Rubella, Schizofrenie, NAH, Emotieregulatieproblemen). De Waterboog streeft naar een optimaal woon- en behandel klimaat waar bewoners, ouders en medewerkers zich prettig en veilig voelen.

Wie werken er op de Waterboog?

Op de Waterboog wordt multidisciplinair gewerkt. Binnen de afdeling zijn verpleegkundigen (MBO/HBO) en begeleiders (MBO/HBO) die de dagelijkse zorg op zich nemen en de cliënten directe begeleiding geven. Het team ontvangt leiding van de teammanager en wordt zorginhoudelijk direct ondersteund door een behandelcoördinator. Naast deze disciplines is er een psychiater verbonden aan de afdeling.

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e):

 • Affiniteit hebben met (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 t/m 45 jaar met psychiatrische problematiek en/of ontwikkelingsstagnatie en autisme.
 • Affiniteit hebben met de dovenwereld en het communiceren middels gebarentaal.
 • Je kwetsbaar kunnen, durven en willen opstellen. Zodat je jezelf open kunt stellen binnen het team en op die manier kritisch naar jezelf kan/leert kijken
 • Geduldig zijn. Dit is een belangrijke competentie omdat het vaak kleine stapjes zijn die moeten leiden tot een duurzame verandering.
 • Structuur bieden. Veel bewoners van de Waterboog hebben een grote mate van structuur nodig, je moet instaat zijn deze structuur te bieden.
 • Veiligheid bieden, veel cliënten ontlenen hun veiligheid aan jouw persoonlijkheid.
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van de (jong) volwassenen.
 • Kunnen en willen reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s.
 • Je verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen leerproces.
 • Open staan voor feedback.

Wat bieden wij:

 • Stageplaats voor HBO Social Work, 3e of 4e jaar
 • Stageplaats voor het gehele jaar
 • Professionele werkbegeleiding
 • Stagedagen van 6-8 uur, met onregelmatige stage-uren
 • Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
 • Stagevergoeding volgens CAO GGZ
 • Informatie via Reinier Academie: Laura Kropman, l.[email protected]
 • Sollicitaties naar: [email protected]
 • Graag solliciteren vóór 29 maart 2024