FACT

FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment.
Bij het wijkgericht werken volgens FACT kunnen cliënten een beroep doen op een multidisciplinair team van hulpverleners waarbij de intensiteit van zorg per dag kan wisselen, al naargelang de behoefte. De wijkgerichte benadering richt zich op cliënten met ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie, psychotische of bipolaire stoornis. Dit zijn aandoeningen waarbij het een hele tijd goed kan gaan met een cliënt, maar ook plotseling een terugval kan ontstaan. Onze hulpverleners passen de zorg dan direct aan en komen zo nodig vaker langs.

Reinier van Arkel heeft de volgende FACT-teams:

  • FACT Den Bosch Noord-West
  • FACT Den Bosch Zuid-Oost
  • FACT Regio Noord: Zaltbommel, Maasdriel en Heusden
  • FACT Regio Zuid: Meierijgemeenten, Haaren, Biezenmortel, Esch,
    Helvoirt