Herlaarhof klinische behandelgroep BW38 (sluiting sollicitatie 29 maart 2024)

Werken op Boxtelseweg 38 van Herlaarhof – KJP Klinische Behandelgroep

Voor studenten die van een uitdaging houden……

Herlaarhof

Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en is onderdeel van Reinier van Arkel. Het gaat hierbij om gespecialiseerde ggz (SGGZ). We bieden hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Herlaarhof is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (met uitloop) die problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten.

KJP Klinische behandelgroep – BW38

De gespecialiseerde kinderkliniek is een klinische afdeling binnen Herlaarhof waar intensieve behandeling zowel klinisch als ambulant geboden wordt aan kinderen van 6 tot 13 jaar oud met (een vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek welke op meerdere levensgebieden vastlopen.

Daar waar het thuis niet meer lukt en ambulante zorg niet toereikend is, bieden wij als gespecialiseerde kinderkliniek herstelondersteunende zorg door het kind en het gezin weer in hun eigen kracht en regie te zetten. Wij zijn er voor het kind (met een ernstige psychische kwetsbaarheid) en zijn/haar ouders, om door middel van klinische behandeling het kind weer in ontwikkeling te helpen, de kennis en vaardigheden van ouders te vergroten, samen met hen en hun netwerk te zoeken naar handvatten en hen daarmee krachtiger te maken in hun ouderschap. Dit doen wij zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Zorgaanbod op de afdeling:

Behandeling is er voor kinderen met (een ernstig vermoeden van) een psychiatrisch beeld, zoals autisme, ADHD, ticstoornis, een ernstige obsessieve/compulsieve stoornis, een ernstige posttraumatische stress- en/of stemmingsstoornis;

mogelijk gepaard met (een ernstig vermoeden van) een of meer co-morbide psychiatrische stoornissen, in de zin van angst-, stemming- en/of realiteittoetsingstoornissen;

wie op de meeste of alle levensgebieden dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn;

 

Kinderen hebben bijvoorbeeld last van:  

 • onzeker en/of angstig zijn
 • agressieregulatieproblemen
 • moeilijk vinden om samen te spelen met leeftijdsgenootjes
 • in de war zijn
 • druk en/of agressief zijn
 • depressief en/of verdrietig zijn
 • concentratie- en/of aandachtsproblemen
 • eet- en/of slaapproblemen
 • tics en/of dwanghandelingen

 

Zorgaanbod op de units:

 • observatie, diagnostiek en behandeling
 • het vergroten van de competenties van de kinderen, ouders en verzorgers
 • medicatie
 • diverse therapieën en onderzoeken
 • rust en stabilisatie

Wie werken er (functionarissen):

Op onze Units werken:

Begeleider B: HBO Verpleegkunde, HBO pedagogiek en HBO Social Work.

Deze groepsleiders vormen het kernteam en werken samen in een multidisciplinair team waar de behandelcoördinator, psychiater, systeemtherapeut een bijdrage aan de behandeling en begeleiding leveren. Ons team wordt aangestuurd door een teamleider.

Wie zoeken wij:

Studenten van de Hbo-opleidingen Social Work, 3e of 4e jaar.

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e):

 • De KJP Klinische behandelgroep biedt stageplaatsen aan studenten die bezig zijn met de opleiding HBO Social work HBO pedagogiek en HBO verpleegkunde.
 • Je hebt affiniteit met kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar met psychiatrische problematieken/of ontwikkelingsstagnatie.
 • Je kunt duidelijk communiceren en gestructureerd werken
 • Je kunt goed in een team werken, maar bent daarnaast ook zelfstandig
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van de kinderen, jeugdigen en gezinnen
 • Je kunt en wilt reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s
 • Je neemt verantwoordelijkheid over je eigen leerproces
 • Je staat open voor feedback

Wat bieden wij:

 • professionele werkbegeleiding
 • stagedagen van 8 uur, met onregelmatige stage-uren, geen nachtdiensten
 • stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
 • stagevergoeding: volgens CAO GGZ
 • informatie: Laura Kropman, praktijkopleider Reinier academie [email protected]

Solliciteren kan tot '29 maart 2024 via [email protected] 
Graag motivatie en cv meesturen.