Stage ART Von Hobestraat

Werken op Von Hobestraat

Voor studenten die de uitdaging durven aangaan……

Beschermd wonen Von Hobestraat

ART Von Hobestraat is een beschermde woonvorm in de Graafsewijk te ´s-Hertogenbosch waar cliënten van oudere leeftijd wonen bij wie de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat. Beschermd wonen in appartementen aan de Von Hobestraat 5, 9 en 13 ( Boven elkaar) is de zorg  gericht op stabilisatie, herstel, waardoor de begeleiding bestaat uit toezien, stimuleren en overnemen. Het uitgangspunt is behouden van vaardigheden of het aanleren van nieuwe vaardigheden, dit zijn de principes van de IRB-methodiek.

De begeleiding is er op gericht een zo huiselijk mogelijke sfeer neer te zetten, waarbinnen voldoende ruimte is voor de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt. Er wordt een groepsstructuur geboden met vaste taken en activiteiten en gezamenlijk gegeten. Er is 24 uurs begeleiding aanwezig; inclusief 1 slaapdienst.

Wie werken er op Von Hobestraat?

Op Von Hobestraat wordt multidisciplinair gewerkt. Er zijn verpleegkundigen en begeleiders (MBO/HBO)  (Begeleiders B en A) en paar uur activiteiten begeleiding. die de dagelijkse zorg op zich nemen en de cliënten directe begeleiding geven. Het team ontvangt leiding van een teammanager en wordt zorginhoudelijk direct ondersteund door een behandelcoördinator. Naast deze disciplines is er een psychiater verbonden aan de afdeling vanuit FACT Zuid-Oost.

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e):

 • Affiniteit hebben met ouderen met diverse psychiatrische problematieken.
 • Duidelijk kunnen communiceren en gestructureerd kunnen werken.
 • Je kan goed in een team werken, maar bent daarnaast ook zelfstandig.
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van senioren.
 • Kunnen en willen reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces.
 • Openstaan voor feedback.

Wat bieden wij:

 • Stageplaats voor HBO Social Work 2e jaar
 • Professionele werkbegeleiding
 • Stagedagen van 8 uur, met onregelmatige stage-uren: geen slaapdienst.
 • Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
 • Stagevergoeding volgens CAO GGZ
 • Informatie via Reinier Academie: Laura Kropman, [email protected]
 • Sollicitaties naar: [email protected]
 • Sluitingsdatum stagevacature is 29 maart 2024