Stage Herlaarhof crisis- en zeer intensieve behandelafdeling BW34

Werken op Boxtelseweg 34, Herlaarhof

Voor studenten die van een uitdaging houden:

 Herlaarhof

Herlaarhof is het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en is onderdeel van Reinier van Arkel. Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten.

Boxtelseweg 34

Boxtelseweg 34 is een crisis- en zeer intensieve behandelafdeling  voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Waar deze groep zich oorspronkelijk kenmerkte als HIC-LVB is de huidige populatie een doelgroep van uiterste. Van jongeren met een licht verstandelijke beperking tot jongeren die hoog begaafd zijn in een grote diversiteit aan stoornissen. Wat de doelgroep kenmerkt, is dat ze doorgaans vanwege diverse redenen stagneren binnen het reguliere zorgaanbod.

Kenmerken zijn bijvoorbeeld dat jongeren:

 • Moeite hebben met het begrijpen van (gesproken) taal
 • Moeite hebben met het overzien van situaties
 • Zo normaal mogelijk willen zijn en erbij willen horen
 • Moeite hebben met het omgaan met anderen
 • Reageren vanuit gevoel, zonder eerst na te denken
 • Minder snel nieuwe informatie opnemen

Het is extra lastig wanneer ook psychiatrische problemen een rol spelen, zoals angsten, depressie, autisme of ADHD. Jongeren hebben dan bijvoorbeeld last van:

 • Onzeker en/of angstig zijn
 • In de war zijn
 • Druk en/of agressief zijn
 • Depressief en/of verdrietig zijn
 • Concentratie- en/of aandachtsproblemen
 • Eet- en/of slaapproblemen
 • Moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes
 • Tics en/of dwanghandelingen

Zorgaanbod op Boxtelseweg 34:

 • Rust en stabilisatie
 • Observatie, diagnostiek en behandeling
 • Het vergroten van de competenties van de jongeren, ouders en verzorgers
 • Onderwijs
 • Medicatie
 • Diverse therapieën en onderzoeken

Wie werken er op Boxtelseweg 34?

Het behandelteam bestaat uit:

 • Sociotherapeuten en verpleegkundigen
 • Regiebehandelaar
 • Psychiater
 • Systeem therapeutisch werker

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e)

 • Boxtelseweg 34 biedt stageplaatsen aan studenten die bezig zijn met de opleiding HBO Social work (hoofdstroom SPH), HBO pedagogiek en HBO verpleegkunde.
 • Je hebt affiniteit met kinderen en jeugdigen in de leeftijd vanaf 12 tot 18 jaar met een complexe psychiatrische problematiek
 • Je kunt duidelijk communiceren en gestructureerd werken
 • Je kunt goed in een team werken, maar bent daarnaast ook zelfstandig
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van de kinderen, jeugdigen en gezinnen
 • Je kunt en wilt reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s
 • Je neemt verantwoordelijkheid over je eigen leerproces
 • Je staat open voor feedback

Wat bieden wij?

 • Stageplaats voor 10 maanden
 • Professionele werkbegeleiding
 • Stagedagen van 8 uur, met onregelmatige stage-uren, geen nachtdiensten
 • Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
 • Stagevergoeding: Volgens CAO GGZ
 • Informatie: Laura Kropman, praktijkopleider Reinier academie [email protected]
  Sollicitaties naar: [email protected]
 • Sluitingsdatum: 29 maart 2024