Stage psychiatrie in de opleiding tot klinisch geriater

De opleiding tot klinisch geriater duurt 5 jaar. De gebruikelijke volgorde van de opleiding is twee jaar interne geneeskunde, twee jaar somato-geriatrie en één jaar psycho-geriatrie in de opleiding tot klinisch geriater. Al jarenlang is deze stage in de opleiding klinische geriatrie bij Reinier van Arkel erkend. Kenmerkend voor onze visie op opleiden is onderwijs op maat geven en een brede blik geven op de (ouderen) psychiatrie. Aios starten met een klinische stage in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en op basis van de voortgang van de competenties kan het pallet aan werkzaamheden worden gevarieerd richting consulten, polikliniek en chronische psychiatrie. Aios participeren in het onderwijs en de nachtdiensten van de assistentengroep met overwegend aios psychiatrie. De opleidingslocatie is:
Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ´s-Hertogenbosch
Opleider is prof. dr. K.P. Grootens, psychiater-klinisch farmacoloog
Plaatsvervangend opleider is mevrouw C.M. Kamminga, klinisch geriater
De stage valt onder de regionale opleiding KGCOM, Klinische Geriatrie Cluster Midden Nederland.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. Verstappen, secretaresse: 06-30032429.