Stageprofiel Lichtboog (sluitingsdatum 29 maart 2024)

Werken met mensen met autisme bij de Lichtboog
Voor studenten die de uitdaging durven aangaan……

Werk je graag met (jong) volwassenen met complexe ASS problematiek? Dan hebben we voor jou de ideale stageplek. Op het terrein van Reinier van Arkel in Vught is De Lichtboog, een behandelsetting in een woon/werkomgeving voor jongvolwassenen met autisme die in principe op een normaal begaafd niveau functioneren, gevestigd. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen hebben als hoofddiagnose ASS, waarbij complexe (gedrags)problemen eerder regel dan uitzondering zijn. Individueel wordt gekeken naar mogelijkheden voor doorstroming naar vormen van zelfstandig(er) wonen en werken. Onze cliënten hebben het hart op de tong, zijn adrem, veelzijdig, af en toe veeleisend en uitdagend maar bovenal op zoek naar begeleiders / stagiair(e)s die graag samen met hen aan hun doelen willen werken zodat ze vooruitgaan in het leven. Allemaal hebben ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen met juiste begeleiding.

Door het aanbieden van structuur en duidelijkheid bij zowel het wonen, werken als vrije tijd ontstaat er veiligheid. Vanuit deze veiligheid kunnen de cliënten zich zo goed mogelijk ontplooien. Er wordt gewerkt aan het in stand houden van vaardigheden en als dat kan aan uitbreiden/aanleren van nieuwe vaardigheden op de verschillende levensgebieden. Per individu wordt gekeken wat het maximaal haalbare is binnen deze gebieden.

Voor wie is de Lichtboog er?

Wij zijn er voor (jong) volwassen mensen met complexe ASS-problematiek (ASS-plus). Wij bieden 24 uur per dag, zeven dagen in de week, specialistische psychiatrische zorg in een veilige, voorspelbare, autismevriendelijke omgeving, met het doel de eigen kracht bij de cliënt te versterken. Er wordt daarbij uitgegaan van het herstellend vermogen en de mogelijkheden en talenten van de cliënt. Wij bieden hoogwaardige gespecialiseerde zorg binnen een therapeutisch klimaat. Onze zorg is op maat, passend bij de hulpvraag, de emotionele behoefte en de persoonlijke doelen. Wij beseffen dat we onze doelen niet alleen kunnen realiseren en betrekken daarom waar mogelijk belangrijke naastbetrokkenen en netwerkpartners, zodat de cliënt verworven vaardigheden kan behouden, toepassen en verder ontwikkelen.

Wie werken er op de Lichtboog?

Op de Lichtboog wordt multidisciplinair gewerkt. De directe begeleiding wordt gedaan door verpleegkundigen (MBO en HBO), begeleiders A en B (MBO en HBO), woon- en activiteitenbegeleiders met ervaring op het gebied van autisme. Voor de dagelijkse begeleiding heeft elke cliënt een persoonlijk begeleider (begeleider B) en een ondersteunend maatje (begeleider A).

Het behandelteam bestaat uit een behandel coördinator/orthopedagoog en psychiater. Deze zijn nauw betrokken bij zowel cliënten als het begeleidingsteam. De teammanager draagt indirect bij aan de zorg voor de afdeling, het team en voert alle overige managementtaken uit.
Professionals op de Lichtboog zijn voorspelbaar, veilig en duidelijk naar elkaar en naar cliënten, en creëren daarmee een klimaat van leren, groeien en ontwikkelen.

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e):

 • Affiniteit hebben met (jong)volwassenen in de leeftijd vanaf 18 jaar met een autismespectrumstoornis en comorbiditeit.
 • De Lichtboog biedt stageplaatsen aan studenten die bezig zijn met de opleiding MBO MZ, MBO verpleegkunde niveau 4, MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, HBO Social Work, HBO verpleegkunde en HBO pedagogiek.
 • Duidelijk kunnen communiceren en gestructureerd kunnen werken.
 • Je kan goed in een team werken, maar bent daarnaast ook zelfstandig.
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van de (jong) volwassenen en hun problematiek.
 • Kunnen en willen reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces.
 • Open staan voor feedback.
 • Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.

Wat bieden wij:

 • Stage gedurende het gehele jaar
 • Professionele werkbegeleiding
 • Stagedagen van 8 uur, met onregelmatige stage-uren
 • Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
 • Stagevergoeding volgens CAO GGZ
 • Informatie via Reinier Academie: Laura Kropman [email protected]

Solliciteren kan tot '29 maart 2024 via [email protected]
Graag motivatie en cv meesturen.