Tom van Mierlo (psychiater en bestuurder)

“In het vakgebied van de psychiatrie is er nog tijd om met aandacht te kijken naar de mens en ruimte om verbinding te maken.” Voor Tom van Mierlo, psychiater en voorzitter Raad van Bestuur bij Reinier van Arkel vormde het een van de drijfveren om na zijn coschappen te kiezen voor een specialisatie als psychiater. Hij bedoelt het relatief gezien. “Een huisarts heeft standaard tien minuten. Als psychiater heb ik, als dat therapeutisch gezien nodig is, de ruimte om meer de tijd te nemen. Oók binnen de huidige financiering.”

Inhoud voorop in behandel- en bestuurskamer

“Het is mijn overtuiging dat alles begint bij de inhoud. Zowel in de bestuurskamer als in de behandelkamer. Het met elkaar in gesprek zijn vanuit de inhoudelijke context heeft toegevoegde waarde en kan het verschil maken, naast de bedrijfskundige blik aan de bestuurstafel.” Ook in de cliëntenzorg werkt het volgens Tom zo. “In de samenwerking moet we met elkaar zoeken naar wat wél kan. Omdat we ons steeds meer realiseren dat we het niet alleen kunnen en dat het antwoord ook niet altijd in de specialistische ggz ligt. Als je de cliënt en zijn hulpvraag op het netvlies houdt, dan zeg je per definitie geen nee, maar ga je met elkaar op onderzoek vanuit die verbinding.”

“Met netwerkzorg komen we terug bij de roots van Reinier. Hij streefde in 1442 al naar  maatschappelijk meedoen.”

Die manier van samenwerken is - naast de focus op herstel - waarover het gaat bij de beweging naar netwerkzorg die Reinier van Arkel nu maakt. “Herstel is de essentie van het verschil dat we beogen met netwerkzorg. Waar we er eerder als specialistische ggz waren voor het reduceren van psychische klachten, willen we nu mensen met ernstige psychische klachten helpen bij hun herstel en inclusie. Daarom zetten we herstel aan de voorkant van de specialistische ggz. Door eerst contact te maken, eerst écht te horen wat iemand in het leven wil en van daaruit te kijken naar wat je hieraan als psychiater of andere discipline in samenwerking met cliënt, zijn naasten en partners in het netwerk kunt bijdragen.”

 

Sociale innovatie verankerd in de roots van Reinier  

Over de beweging naar netwerkzorg zegt Tom: “Het is sociale innovatie wat we hier in de regio  samen realiseren. We creëren met elkaar oplossingen voor de maatschappelijk belangrijke uitdaging om de mentale kracht van burgers te versterken.” Een innovatie die -gek genoeg- eigenlijk al sinds 1442 is verankerd in de ‘roots van Reinier’. “Onze naamgever, Reinier van Arkel, was ons ver vooruit. Al bij onze start, bijna 6 eeuwen geleden streefde hij naar inclusie en maatschappelijk meedoen. Buurt en stad werden vanaf het eerste moment betrokken op dat zij zich zouden committeren aan de vestiging en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg aan deze burgers.”

 

Ruimte voor durfals

“Dat we sociaal innoveren is voelbaar binnen Reinier van Arkel. Het biedt kansen en ruimte aan pioniers, durfals. We bieden je de ruimte om te doen waar je goed in bent, met onze collectieve ambitie in het achterhoofd, en willen als organisatie flexibel en wendbaar zijn. Dat doet een beroep op de gevoelde verantwoordelijkheid maar draagt ontzettend bij aan de creativiteit, ondernemerschap & co-creatie.