GZ Psycholoog / orthopedagoog-generalist – Herlaarhof Kinder & Jeugdpsychiatrie – Vught

Ben jij die ervaren GZ Psycholoog of Orthopedagoog – Generalist die zijn/haar kennis, kunde en ervaring graag deelt met diverse collega’s en die breed inzetbaar is? Dan zoeken we jou! Herlaarhof expertisecentrum voor Kinder & Jeugdpsychiatrie (Herlaarhof kinder- en jeugdpsychiatrie) is voor de locatie Vught op zoek naar een ervaren, flexibel inzetbare GZ of OG die in meerdere teams wil schitteren!

Waar je werkt

Herlaarhof is het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor kinderen en adolescenten die (gedrags)problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten. Herlaarhof kent een duale directie. Er werken ca. 350 medewerkers. Herlaarhof biedt specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische problematiek, die stagneren in hun ontwikkeling.

Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben te maken met ernstige psychische problematiek met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling is onze corebusiness. Samen met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners zetten we ons iedere dag in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Alles met als inzet; zo optimaal mogelijk herstel en participatie van het kind.

Onze behandelingen, zowel klinisch als ambulant en vormgegeven door onze multidisciplinaire teams, richten zich onder meer op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechting, persoonlijkheidsstoornissen, infant mental health en licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Herlaarhof heeft een gerenommeerde opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gekoppeld aan de A-opleiding van Reinier van Arkel. Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Omdat kinderen en jongeren in onze visie het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp kunnen ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. We hebben locaties in: Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch.

Herlaarhof maakt onderdeel uit van Reinier van Arkel. Reinier van Arkel zet zich al meer dan 580 jaar in voor het herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening in en rondom Den Bosch. We bieden hen met kwalitatief hoogwaardige zorg hulp bij herstel en inclusie. Ook voelen we ons verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. We doen dat samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverband met onze partners in Noord-Brabant en omgeving. Reinier van Arkel behandelt op jaarbasis ongeveer 14.000 unieke cliënten. Er werken – in zelforganiserende zorgteams en ondersteuning – ca. 1.700 medewerkers en 300 vrijwilligers. Om de cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden werken zij vanuit de kernwaarden: betrokken, bevlogen en betrouwbaar. De organisatie kent een tweehoofdige raad van bestuur en duaal directieteam. 

Transitie naar herstelondersteunende zorg 

Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis
We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We werken op basis van het gedachtegoed van positieve gezondheid aan functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel.

Herstellen doe je thuis. We leveren onze zorg zo dichtbij als mogelijk
Wij leveren zoveel mogelijk zorg thuis, in samenwerking met cliënten, naasten en andere formele en informele partners.

We leveren onze zorg samen met de cliënt, zijn naasten en in een subregionaal netwerkverband
Behandelingen slagen alleen wanneer de samenwerking met het informele en formele netwerk rondom het kind (de zogenaamde resourcegroepen) optimaal is. Onze prioriteit is het samenwerken met wijkteams, huisartsen, scholen en de generalistische basis-ggz.

Wat we van je vragen

De ideale kandidaat voldoet aan het volgende profiel: 

  • Je bent een BIG geregistreerde GZ Psychoog of Orthopedagoog – Generalist.
  • Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.    
  • Je bent ondernemend, creatief en flexibel.
  • Je hebt een verbindende wijze van communicatie.   
  • Je bent een ervaren en crisisbestendige professional die focust op mogelijkheden en daarbij nauw samenwerkt met de verschillende aanbieders van zorg binnen Herlaarhof, ouders en netwerk. 
  • Je hebt een sterk analytisch vermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden en een gezond verstand. 

Mogelijkheden

We bieden je een uitdagende functie waarbij jij als “vliegende keep” inzetbaar bent binnen diverse teams en zo Herlaarhof snel door en door leert kennen! Hierin bieden we je de zekerheid in de vorm van een overeenkomst voor onbepaalde tijd in combinatie met een werkplek die van tijd tot tijd wisselt wat zorgt voor continue afwisseling en uitdaging in je werk! De specifieke teams binnen Herlaarhof locatie Vught waarin je zal worden ingezet bepalen we graag in overleg.

We hebben momenteel mogelijkheden binnen de volgende teams:

GZ Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist polikliniek LVB: Je mag werken met de leukste doelgroep die er is! Kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar waarbij naast psychiatrische problematiek ook sprake is van een licht verstandelijke beperking. Een doelgroep die je hart zal stelen! Als GZ-psycholoog ben je werkzaam binnen een dynamisch team met verschillende disciplines, waaronder een kinder- en jeugdpsychiater, creatief therapeut, systeemtherapeut, psycholoog, orthopedagoog, casemanager, arts verstandelijk gehandicapten en een verpleegkundige specialist. Met elkaar wordt er geprobeerd alle puzzelstukjes te verbinden om diagnostiek en/of behandeling vorm te geven tot een op de cliënt en zijn systeem aangepaste aanpak. Daarbij wordt als dat nodig is outreachend gewerkt.

GZ Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist Spoedpoli: Als casuïstiek ontregeld dreigt te raken of waar met opschaling van zorg een crisis voorkomen kan worden en anderzijds om de zorgvraag op de andere poliklinieken zo adequaat mogelijk te kunnen continueren.

We zien een toename van kinderen en jongeren die met spoed aangemeld worden bij de sGGZ. Er is direct behoefte aan opschaling van zorg. Ook zien we dat de problematiek van de cliënten poliklinisch in zorg toeneemt, dat wil zeggen dat er meer crisissituaties ontstaan waarbij opschaling van zorg direct nodig is. Dit vraagt meer zorg en ondersteuning dan we regulier kunnen bieden. De doelstelling van de spoedpoli is in korte tijd de spoed (crisis) vraag te beantwoorden waardoor de cliënt vervolgens zijn reguliere behandeling kan hervatten. We breiden kort en intensief uit met spoedzorg om te voorkomen daardoor dat cliënten onnodig langdurig in een lagere frequentie in zorg zijn. Hiermee bevorderen we de doorstroom waardoor reguliere aanmeldingen sneller geholpen kunnen worden. Het multidisciplinair samengestelde team bestaat uit een aantal GZ psychologen/ orthopedagoog-generalisten, psychiaters, begeleiders/ verpleegkundigen en een systeemtherapeut. Het team heeft korte lijnen met ACH (aanmelding en consultatie) maar ook met het IHT, de HIC en de poliklinische teams. Binnen het multidisciplinaire team wordt in korte tijd gewerkt aan stabilisatie zodat er snel en goed zicht is op de eigenlijke behandelvraag. Het streven is om binnen drie maanden deze fase af te ronden waarna client door kan stromen naar een reguliere polikliniek of een andere zorgaanbieder. 

Regiebehandelaar bij Aanmelding & Consultatie Herlaarhof (ACH) Behandelstaf:  Team ACH Behandelstaf is een expertiseteam, waar verwijzers en ouders/cliënten terecht kunnen voor vragen over een mogelijke nieuwe aanmelding, advies en consultatie en het behandelaanbod van Herlaarhof. Ook voor interne vragen en advies kan een beroep gedaan worden op dit team. Voornaamste taken zijn het bieden van consultatie en advies, zowel in- als extern (verwijzers, ouders/cliënten, zorgaanbieders, gemeenten etc.), deelname aan (inhoudelijke) overlegtafels in verschillende regio’s en fungeren als sparringpartner voor collega’s van Herlaarhof/ACH Behandelstaf. Je bent in staat om in complexe situaties snel een juiste inschatting te maken en daarop inventief en creatief te handelen. Je bent goed in (intern en extern) relatiebeheer en netwerken. Wij zoeken de duizendpoot, out-of-the-box-denker, die zelfstandig en met overtuigingskracht kan omgaan met uiteenlopende of tegengestelde meningen en belangen; die het een uitdaging vindt om diverse interne en externe contacten op onderscheidende niveaus te onderhouden, die ondanks verstoringen onverstoorbaar blijft en een juiste match kan maken tussen zorgbehoefte en -aanbod.

Mocht je gewenste specialisatie / doelgroep er (nu) niet tussen zitten dan nodigen we je uit om open het gesprek met ons aan te gaan! Samen kijken we dan vanuit je wensen naar wat we als Herlaarhof daarin mogelijk voor elkaar kunnen betekenen!

Wat bieden we je?  
Bij Reinier van Arkel wordt samengewerkt in een open, informele cultuur. Met een gezonde dosis humor wordt hard gewerkt aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg. We bieden een inspirerende en professionele werkomgeving waar ruimte is voor verdere ontwikkeling door onder andere een breed aanbod aan opleidingen en trainingen (waaronder E-learnings via LearnLinq). 

Daarnaast:   

  • Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig de cao GGZ FWG 65 (€ 4.468 – € 5.848 bruto per maand o.b.v. 36 uur);   
  • Een contract voor onbepaalde tijd waarbij we het aantal uren graag in overleg met je bepalen;  
  • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;  
  • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je. 

Meer weten en solliciteren

Meer weten: Herken jij jezelf in deze functie? Dan zien wij jouw schriftelijke sollicitatie met belangstelling tegemoet! Solliciteren kan door middel van het insturen van je CV en een korte motivatie via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!         

Heb je extra informatie nodig over de functie of heb je vragen? Neem daarvoor even contact op met: Paul van Manen (Recruiter), bereikbaar via: 06-20631295.

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.