Opleidingsplaats gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog)

Wil jij je verder ontwikkelen door middel van een ideale combinatie van werken en leren?

Als oudste ggz-instelling van Nederland hebben we een interessant verleden en een duidelijke visie op de toekomst. We helpen cliënten, van jong tot oud, met complexe psychische aandoeningen om verder te komen. We werken samen met familie, naasten en ervaringsdeskundigen. Reinier van Arkel is een organisatie waar ruim 1700 professionals werken. We hebben een breed zorgaanbod voor alle leeftijdsgroepen, van zorg in de wijk tot aan zorg in de kliniek. Er is veel ruimte om je te ontplooien in een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan. We hebben een rijke opleidingstraditie en leiden op tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en tot psychiater, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Reinier van Arkel heeft alle opleidingsfaciliteiten, wetenschappelijk onderzoek en de vakbibliotheek samengevoegd in de “Reinier Academie”.

Waar je gaat werken

Binnen Reinier van Arkel, komen er voor 2025 meerdere opleidingsplaatsen beschikbaar, startdatum medio januari 2025 voor GZ-psychologen die klinisch psycholoog-specialist willen worden (differentiatie volwassenen en ouderen). De vacature betreft een leerarbeidsovereenkomst voor 36 uur per week en wordt aangegaan voor de duur van de opleiding (vier jaar).

De praktijkopleidingsplaatsen worden ingericht binnen ambulante teams, deeltijdteams en/ of klinische afdelingen. Tijdens de opleiding zal op minimaal twee verschillende afdelingen gewerkt worden, waarbij er een combinatie zal worden gemaakt van verschillende zorgcontexten, bijvoorbeeld van een plek waar psychotherapeutische behandelingen centraal staan (zoals het psychotraumacentrum Zuid-Nederland, het centrum voor adolescentenpsychiatrie en team persoonlijkheidsproblematiek) en een plek waar de behandeling van ernstige psychische aandoeningen centraal staat. Bij laatstgenoemde kan worden gedacht aan FACT-teams en diverse klinische voorzieningen.

Tijdens de sollicitatieprocedure zijn de specifieke stageplaatsen nog niet bekend. Van de kandidaten verwachten wij een bereidheid om binnen alle locaties en/of zorgprogramma’s ervaring op te doen, vanzelfsprekend in lijn met de wettelijke eisen zoals geformuleerd in het Besluit Klinisch psycholoog en de doelen zoals geformuleerd in het individueel opleidingsplan. Op www.reiniervanarkel.nl is meer informatie te vinden over de verschillende locaties en zorgprogramma’s van de eenheden.

Het praktijkgedeelte van de opleiding wordt inhoudelijk vormgegeven door de praktijkopleiders vanuit de Reinier Academie, de heer prof. dr. Paul van der Heijden en mevrouw drs. Maaike Laurant, in samenwerking met RINO Zuid, hoofdopleider prof. dr. Ger Keijsers of de RINO Groep Utrecht, hoofdopleider prof. dr. Trudy Mooren.

Wat je doet

Het merendeel van de werkzaamheden bestaat uit het verrichten van psychodiagnostiek bij meervoudige, complexe psychische aandoeningen, indicatiestelling en behandeling. Deze taken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een werkbegeleider van de afdeling waar de opleiding plaatsvindt. Er is ruimte voor diverse aanvullende interessante werkzaamheden en activiteiten, zoals gezamenlijke case conferences met de AIOS-psychiatrie, wetenschappelijke referaten en (internationaal) congresbezoek. Daarnaast is er, conform het Besluit Klinisch Psycholoog, veel aandacht voor wetenschappelijk praktijkonderzoek en managementtaken.

Binnen Reinier van Arkel lopen twee zeer interessante onderzoekslijnen voor GZ-psychologen in opleiding tot specialist. De eerste onderzoekslijn betreft onderzoek naar de ontwikkeling van de persoonlijkheid van jongeren. Binnen deze onderzoekslijn wordt vanuit een brede, geïntegreerde en persoonlijke visie gekeken naar de persoonlijkheidsontwikkeling van kwetsbare jongeren. Daarbij worden de persoonlijkheidstrekken, de kwaliteit van de hechtingsrelatie, ingrijpende levensgebeurtenissen en het levensverhaal van jongeren meegenomen. Er is uitstekende begeleiding door prof. dr. Paul van der Heijden, dr. Odilia Laceulle,  dr. Hilde Schuiringa en dr. Nagila Koster (zie https://www.uu.nl/onderzoek/apolo).

De tweede onderzoekslijn, Trauma en Herstel, betreft onderzoek naar diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stress stoornissen met specifiek aandacht voor de complexe interactie tussen trauma, systeem en context onder leiding van prof. dr. mr. Elisa van Ee, klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker bij het TOP GGZ Psychotrauma Centrum Zuid-Nederland. Daarnaast is er de mogelijkheid om, in overleg met de opleiders, zelf tot een ander onderzoeksvoorstel te komen.

Wat wij van je vragen

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en talentvolle GZ-psychologen die de uitdaging aan willen gaan om de opleiding tot specialist te starten in 2025.

De overige functie-eisen zijn als volgt:

 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met evidence based behandelen en diagnosticeren;
 • Aantoonbare interesse in complexe psychopathologie;
 • Cliëntgerichte, collegiale instelling;
 • Een ruime mate van zelfstandigheid en het kunnen dragen van verantwoordelijkheid;
 • Uitstekend kunnen samenwerken, zowel interdisciplinair als multidisciplinair;
 • Aantoonbare interesse en belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 • Motivatie en aantoonbare ervaring met innovatie binnen de GGZ;
 • Persoonlijke eigenschappen (of de potentie om die verder te ontwikkelen) die het mogelijk maken om in een complexe organisatie de rol van gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog) te kunnen vervullen. Naast de wil en het vermogen om met regelmaat een stapje meer en harder te lopen, zijn vereiste persoonlijke eigenschappen: durf, stressbestendigheid, analytisch vermogen, flexibiliteit, een uitstekend ontwikkeld communicatief vermogen en een efficiënte werkwijze.

Wat wij je bieden

Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar veel ruimte is voor verdere ontwikkeling. Daarnaast bieden wij je onder meer het volgende:

 1. Uitstekende begeleiding tijdens dit traject door de praktijkopleider, de werkbegeleiders en supervisoren binnen en buiten Reinier van Arkel.
 2. Uitstekende arbeidsvoorwaarden: het betreft een leerarbeidsovereenkomst voor 36 uur per week voor de duur van de opleiding (4 jaar):
 • Studiefaciliteiten: alle opleidingskosten (inclusief leertherapie en boeken) worden voor 100% vergoed.
 • De cursustijd zal worden vergoed als werktijd.
 • Er zijn mogelijkheden voor deelname aan (internationale) congressen.
 • Salaris: Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao ggz. Inschaling vindt plaats conform de inschaling GZ-psycholoog (FWG 65 – €4977-€6504 (per 01-12-2024)).
 • Werktijden vinden plaats in onderling overleg.
 1. De mogelijkheid om eerder in dienst te komen bij Reinier van Arkel als GZ-psycholoog in één van de behandelteams.
 2. Na succesvolle afronding van de opleiding bieden we je graag een dienstverband aan voor onbepaalde tijd binnen Reinier van Arkel.

Meer informatie en solliciteren

Meer informatie: Informatie over het theoretische gedeelte van de opleiding kan worden ingezien op de website van RINO Zuid en de RINO Groep Utrecht. Voor vragen over de praktijkopleiding kun je contact opnemen met Paul van der Heijden, P-opleider of Maaike Laurant, waarnemend P-opleider van Reinier van Arkel. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 073 – 6586065.

Solliciteren: Solliciteren kan door het insturen van je motivatiebrief en CV via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Solliciteren is mogelijk tot en met: 23 mei 2024.

De gesprekken zijn gepland op 27, 28 en 29 mei aanstaande.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor werving en selectie’.

Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.