Systeemtherapeut VIP Team

Krijg je energie van afwisselende en veelzijdige werkzaamheden binnen een enthousiast, multidisciplinair team? Werk je procesmatig en wil je een proactieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor onze cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening? Ga je geen enkele uitdaging uit de weg? Dan is deze rol als systeemtherapeut jou op het lijf geschreven!

Waar kom je te werken?

Hoe doen we het, wat maakt ons uniek?
Wij komen snel in actie om op verschillende manieren te ondersteunen bij het herstel. Op die manier wordt de schade van de psychose beperkt. Het doel is om de duur van de psychose te verkorten en de gevolgen te beperken. Ons streven is om te behandelen in de eigen omgeving, samen met het netwerk. Thuis herstel je namelijk het beste. Deze manier van samenwerken en behandelen helpt om (de kans op) een terugval in de toekomst te minimaliseren. In de samenwerking vinden wij gelijkwaardigheid, vertrouwen, eigen regie en het actief betrekken van belangrijke mensen uit het netwerk van de cliënt belangrijk. Onze werkwijze kenmerkt zich door een herstelgerichte visie, waarbij we onder andere werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We bieden behandeling op maat. Aangezien de VIP-methodiek is afgeleid van de FACT-methodiek, is het mogelijk om de zorg intensiever aan te bieden wanneer dit nodig is. We sluiten aan bij de wensen en/of behoeftes van cliënten, waarbij ook aandacht is voor eventuele andere probleemgebieden zoals trauma, verslaving en stigmatisering. Wij werken multidisciplinair waarbij het mogelijk is om per individu te kijken welke professional het beste aansluit bij de behandeldoelen. Deze staan omschreven in het persoonlijke behandelplan.

Waarom we het doen?
Wij geloven dat na een eerste psychose een goed herstel mogelijk is. Wat helpt is vroeg ingrijpen. Door vroeg in te grijpen minimaliseren we zowel de impact van de psychose als een terugval in de toekomst. Het bieden van toekomstperspectief bij jongvolwassenen zien wij als een belangrijke taak. Dit doen wij door samen te werken met onze cliënten en hun netwerk. Door samenwerking ontstaat er hoop, wat essentieel is voor herstel. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen. Het kan betekenen dat je minder last krijgt van je klachten en leert omgaan met je psychosegevoeligheid. Wij kijken vooral naar wat je nog wel kunt.
De Vroege Interventie bij Psychose behandelt multidisciplinair psychotische en bijkomende psychische klachten, versterkt mee de zelfzorg en terugvalpreventie en zet veel in op positieve gezondheid. We leveren hierin een belangrijke bijdrage met psychologische diagnostiek en behandeling bij een eerste of tweede psychose, waarbij het CGT-model bij psychose leidend is ons denken. We zetten ons in om vroegdetectie en vroegbehandeling gericht op het voorkomen van (eerste) psychose en in de vorm van mede-behandeling bij psychotische problematiek mogelijk te maken.

Wat ga je doen als systeemtherapeut? 

Als systeemtherapeut ga je een werkrelatie aan met alle betrokkenen in het systeem. Je hebt een meervoudig partijdige opstelling. Je bent er zowel ten dienste van de cliënt als in het belang van de andere betrokkenen binnen het systeem. In onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen die spelen rondom de cliënt beter te hanteren en om vastgeroeste (reactie)patronen te doorbreken. Je maakt cliënten en hun naasten bewust van hun onderlinge reacties en het besef welke invloed zij op elkaar hebben. Samen met de cliënt (en eventuele partner) bespreek je de hulpvraag en formuleer je concrete doelstellingen. Je geeft voorlichting over de diagnostiek en de beschikbare behandelmogelijkheden. Het doel van de behandeling is altijd het aanleren van andere manieren van denken, voelen en handelen. Hierdoor gaat de cliënt zich beter voelen, krijgt meer zelfvertrouwen en kan beter met problemen omgaan. Het gevolg is dat klachten verminderen of verdwijnen, waardoor het functioneren in relatie tot anderen verbetert. Zo lever je een bijdrage aan het feit dat onze cliënten zichzelf maatschappelijk beter staande kunnen houden.

Wat verwachten we van jou? 

  • Je hebt een afgeronde Universitaire Master of hbo-opleiding in de Sociale-of Gedragswetenschappen met een therapeutische oriëntatie op Ontwikkelingspsychologie of Psychopathologie;
  • Je beschikt over gespreksvaardigheden aangevuld met een opleiding Relatie-en Systeemtherapeut dat erkend is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG);
  • Je bent geregistreerd bij de NVRG als systeemtherapeut;
  • Je bent bekend met de context van meervoudige psychiatrische problematiek;
  • Je bent communicatief, stressbestendig en gericht op samenwerken.

Wat kunnen wij je bieden? 

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Reinier Academie die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt. Daarnaast werken wij samen met FiscFree, waardoor je producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kan kopen. 

Werktijden: Regelmatige diensten.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig cao ggz FWG 60 (€4108 – €5335).
Dienstverband: Je krijgt direct een contract voor onbepaalde tijd voor 28-36 uur per week. 

Spreekt deze functie jou aan? Solliciteer dan nu via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!
Wil je eerst inhoudelijk meer weten? Neem dan contact op met: Ilona Lamboo (Manager Zorg VIP team), bereikbaar via: 06-16168296.   

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.