Interesse in aios of coschap?

Solliciteren
Jaarlijks hebben we plaats voor 4 à 5 nieuwe aiossen. De instroomdata zijn 1 april en 1 oktober.

Per 1 oktober 2019 zijn er twee vacante AIOS psychiatrie plaatsen. Bij interesse, stuur je sollicitatie zoals hieronder vermeld in, uiterlijk vóór 1 mei a.s.

Het is ook mogelijk vanuit een opleiding elders door te stromen naar (een stage in) een aandachtsgebied, in overleg met je eigen eindverantwoordelijk opleider. Ook zijn er geregeld vacatures voor aniossen.

Richt je sollicitatiebrief aan:

Reinier van Arkel
Dr. K.P. Grootens
Postbus 70058
5201 DZ 's-Hertogenbosch
opleidingpsychiatrie@Reiniervanarkel.nl

Wie zoeken wij als kandidaat?
Wij zijn op zoek naar artsen die met plezier en ambitie willen uitgroeien tot een breed opgeleide psychiater met kennis en klinische vaardigheden. Affiniteit met ons vak en onze patiënten is vanzelfsprekend. Ook vinden we het belangrijk dat je over goede sociale vaardigheden beschikt en in staat bent te reflecteren op jezelf en anderen.

Een veelgestelde vraag is of je eerst anios moet zijn voor je in opleiding kunt. Het heeft zeker voordelen om eerst werkervaring op te doen. Je bent dan gewend aan de rol als arts en je kunt al veel leren voor je toekomstige vak. Ervaring opdoen binnen Reinier van Arkel is extra handig, zo leer je de locaties, collega's en praktische zaken al kennen voor je aan de slag gaat met je opleiding. Een periode anios zijn,  is voor ons echter geen absolute voorwaarde. Ook jonge gemotiveerde (bijna-) dokters zonder praktijkervaring zijn van harte welkom te solliciteren.

Coschap
Neem contact op met Toine den Hollander, psychiater/plv. opleider, Martijn Bevers, psychiater locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis, of met dr. Koen Grootens, psychiater/opleider psychiatrie (in het bijzonder bij vragen over de wetenschappelijke stage); via (073) 658 67 26 of co-assistenten@reiniervanarkel.nl (secretariaat).
De vereiste UMC-begeleider dien je zelf te benaderen bij de afd. Psychiatrie, UMCU.