Opleiding psychiatrie, de samenwerking met andere opleidingen

Er is een aantal instellingen waarmee we veel samenwerken:

  • Binnen Brabant Academie bestaan post-doctorale opleidingsactiviteiten voor psychologen en psychotherapeuten, klinisch geriaters i.o., huisartsen i.o. en coassistenten.
  • Binnen de opleidingsregio OOR Zuid-Nederland-Noord werken we intensief samen met GGz Breburg, GGZ Oost Brabant en Vincent van Gogh voor ggz.
  • Een belangrijke opleidingslocatie van Reinier van Arkel is gevestigd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit is een groot algemeen opleidingsziekenhuis met veel medisch specialistenopleidingen.
  • Tevens wordt er op diverse deelgebieden van de psychiatrie wetenschappelijk onderzoek verricht, en werken wij samen met een aantal universitaire afdelingen, zoals Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht.
  • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) voor forensische psychiatrie-stages en rapportages (in Den Bosch).
  • Novadic-Kentron voor stages in de verslavingspsychiatrie (in Vught).

RINO Zuid is betrokken bij de cursussen psychotherapie in ons lokale onderwijs.