Opleiding Verpleegkundig Specialist ggz

Het vak van de Verpleegkundig Specialist ggz
Als Verpleegkundig Specialist ggz bied je geïntegreerde verpleegkundige en medische behandeling op psychiatrisch gebied en werk je als regiebehandelaar in de geestelijke gezondheidszorg. Taakherschikking is een belangrijk onderdeel van de functie. Op het vlak van innovatie en onderzoek vervult de VS ggz een voortrekkersrol. De VS ggz zorgt voor kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op basis van evidence based practice en heeft een leidende rol bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
 
De opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz bij Reinier van Arkel
Reinier van Arkel is een ervaren aanbieder van de (praktijk)opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz en geeft perspectief op een carrière als verpleegkundig specialist in de ggz. Hiervoor werkt Reinier van Arkel samen met de Master Advanced Nursing Practice-ggz van de Hogeschool Utrecht. Een inspirerende, complete masteropleiding die je een nieuwe kijk geeft op de gezondheidszorg!
 
Toelatingseisen en duur
Om toegelaten te worden tot deze masteropleiding dien je te beschikken over een bachelordiploma verpleegkunde plus minimaal twee jaar recente werkervaring relevant voor het specialisme ggz.
Zo nodig kan een assessment plaatsvinden. Je bent geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG. De opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) duurt 2 jaar, opleidelingen hebben een dienstverband 32-36 uur.
 
 
Opleider Verpleegkundig Specialisten ggz
Virginie van Boven
Reinier Academie
Postbus 70058
5201 DZ 's-Hertogenbosch
Tel: (073) 658 60 84
E-mail: [email protected]