Opleiding psychiatrie, de visie

Visie
Wij willen psychiaters opleiden die het vak in de volle breedte kunnen leren en met hun klinische vaardigheden een fundament leggen voor hun verdere carrière.

Een aios wordt medisch specialist
Wij leiden op tot generalisten met zowel biologische, psychologische als sociale visie op de diagnostiek en behandeling. De aiossen moeten medisch-wetenschappelijke kennis verwerven en integreren met het pragmatisme van de psychiatrie. Een specialist stelt zich toetsbaar en leerbaar op en beschikt over reflectieve vermogens.

Veilig en stimulerend opleidingsklimaat
Een aios moet spelenderwijs op zoek kunnen gaan naar eigen kwaliteiten en rollen/interventies kunnen uitproberen. Van fouten kun je leren, maar vraag wel om feedback. Aandacht voor individuele leerstijlen van de aios en individuele doceerstijlen van de supervisor.

Feedback
Er wordt gestreefd naar een expliciete feedback‐cultuur met veel korte leermomenten en bedside teaching.

Hecht contact tussen aios, opleider en psychiaters
Het samen patiënten zien door aios en supervisoren is buitengewoon leerzaam. Aios en supervisor zien elkaar aan het werk met patiënten. De opleiders en supervisoren zijn zichtbaar tijdens het onderwijs en op de werkvloer.

Individueel opleidingsplan met een duidelijk profiel
Specifieke zorginhoudelijke (bijvoorbeeld psychotherapie, farmacologie), beleidsmatige of wetenschappelijke belangstelling moet kunnen uitgroeien in het aandachtsgebied. Op die manier kan een aios een sterk individueel profiel meegeven aan de eigen opleiding.

Wetenschap
Ook in een niet-academisch ziekenhuis is er aandacht voor de wetenschappelijke fundamenten van ons vak. Wij hebben een aantal stages op afdelingen met uitstekende onderzoekslijnen en er zijn mogelijkheden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of uitwisselingen met universiteiten.

Brede opleiding
Wij leiden aiosswn op in de volle breedte van het vak. We hebben in het curriculum aandacht voor de hele levensloop. Er is zowel aandacht voor biologie als psychologie. De opleiding speelt zich af in meerdere settings (ziekenhuis, polikliniek en sociale psychiatrie).